Drukuj

Rośnie sprzedaż amerykańskich wtryskarek

Rośnie sprzedaż amerykańskich wtryskarek
Najnowszy raport Stowarzyszenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych (SPI) prezentuje dane otrzymane od amerykańskich producentów sprzętu do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ze statystyk wynika, że w 2012 roku na rynku amerykańskim wzrosła sprzedaż wtryskarek, podczas gdy ilość zamówionych wytłaczarek i maszyn do rozdmuchu spadła bądź pozostawała na podobnym poziomie, jak w roku poprzednim. Zdaniem analityków, sprzedaż wytłaczarek osiągnęła już swoje minimum, co oznacza, że w kolejnych latach będzie ona rosła, zwłaszcza dzięki stopniowej poprawie kondycji sektora budowlanego.

Analitycy spodziewają się, że w 2013 roku utrzyma się ogólny rosnący trend w gospodarce amerykańskiej, zauważalny w IV kwartale 2012 roku. Przewidywany jest silny wzrost w branży motoryzacyjnej, medycznej i sektorze opakowań. Szacuje się, że branża elektroniczna i AGD kryzys mają już za sobą i sytuacja pozostanie względnie stabilna. Zdaniem ekonomistów, zauważalne symptomy ożywienia gospodarczego będą się przekładać także na sytuację w branży maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

W ubiegłym roku ilość zamówień poszczególnych rodzajów maszyn kształtowała się następująco:
  • Zamówiono ponad 3,3 tys. wtryskarek, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 16 proc. Jednocześnie wartość zamówień wzrosła o 20 proc. Według analityków wzrost powinien nastąpić także w tym roku.
  • W przypadku maszyn do ekstruzji występował popyt na wytłaczarki jednoślimakowe, podczas gdy mniejszym zainteresowaniem cieszyły się maszyny dwuślimakowe. W 2012 roku nastąpił 2-procentowy spadek zamówień na urządzenia pierwszego typu. W bieżącym roku przewiduje się wzrost zamówień o 8 proc., co oznacza, że liczba zamówień wyniesie 960 jednostek. Liczba zamówień maszyn dwuślimakowych w 2012 roku spadła o 29 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Analitycy przewidują, że w tym roku nastąpi odbicie i liczba zamówień na ten typ wytłaczarek wzrośnie o 15 proc.
  • Ilość zamówień rozdmuchiwarek w 2012 roku spadła o 21 proc. - z 85 w 2011 roku do 67 w rok później. Przewiduje się wzrost sprzedaży w tym roku do 75-80 maszyn.
  • W przypadku linii do wytłaczania folii nastąpił wzrost o trzy jednostki, w bieżącym roku przewiduje się początkowy spadek, w drugiej zaś połowie wzrost zamówień.
  • Liczba jednostek sprzętu pomocniczego zamówionych w 2012 roku wzrosła o 17 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Także w tym roku przewiduje się 6-8 proc. wzrost.
  • W segmencie sprzętu do termoformowania ilość zamówień wzrosła o 24 proc. do 173 jednostek i także w tym roku przewiduje się ich wzrost.
  • W dziale technologii gorących kanałów zamówiono blisko 5,3 tys. jednostek, co stanowi 2-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. W tym roku przewiduje się wzrost liczby zamówień o ok. 5-6 proc.