Rośnie sprzedaż amerykańskich wtryskarek

Rośnie sprzedaż amerykańskich wtryskarek
Najnowszy raport Stowarzyszenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych (SPI) prezentuje dane otrzymane od amerykańskich producentów sprzętu do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ze statystyk wynika, że w 2012 roku na rynku amerykańskim wzrosła sprzedaż wtryskarek, podczas gdy ilość zamówionych wytłaczarek i maszyn do rozdmuchu spadła bądź pozostawała na podobnym poziomie, jak w roku poprzednim. Zdaniem analityków, sprzedaż wytłaczarek osiągnęła już swoje minimum, co oznacza, że w kolejnych latach będzie ona rosła, zwłaszcza dzięki stopniowej poprawie kondycji sektora budowlanego.

Analitycy spodziewają się, że w 2013 roku utrzyma się ogólny rosnący trend w gospodarce amerykańskiej, zauważalny w IV kwartale 2012 roku. Przewidywany jest silny wzrost w branży motoryzacyjnej, medycznej i sektorze opakowań. Szacuje się, że branża elektroniczna i AGD kryzys mają już za sobą i sytuacja pozostanie względnie stabilna. Zdaniem ekonomistów, zauważalne symptomy ożywienia gospodarczego będą się przekładać także na sytuację w branży maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

W ubiegłym roku ilość zamówień poszczególnych rodzajów maszyn kształtowała się następująco:
  • Zamówiono ponad 3,3 tys. wtryskarek, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 16 proc. Jednocześnie wartość zamówień wzrosła o 20 proc. Według analityków wzrost powinien nastąpić także w tym roku.
  • W przypadku maszyn do ekstruzji występował popyt na wytłaczarki jednoślimakowe, podczas gdy mniejszym zainteresowaniem cieszyły się maszyny dwuślimakowe. W 2012 roku nastąpił 2-procentowy spadek zamówień na urządzenia pierwszego typu. W bieżącym roku przewiduje się wzrost zamówień o 8 proc., co oznacza, że liczba zamówień wyniesie 960 jednostek. Liczba zamówień maszyn dwuślimakowych w 2012 roku spadła o 29 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Analitycy przewidują, że w tym roku nastąpi odbicie i liczba zamówień na ten typ wytłaczarek wzrośnie o 15 proc.
  • Ilość zamówień rozdmuchiwarek w 2012 roku spadła o 21 proc. - z 85 w 2011 roku do 67 w rok później. Przewiduje się wzrost sprzedaży w tym roku do 75-80 maszyn.
  • W przypadku linii do wytłaczania folii nastąpił wzrost o trzy jednostki, w bieżącym roku przewiduje się początkowy spadek, w drugiej zaś połowie wzrost zamówień.
  • Liczba jednostek sprzętu pomocniczego zamówionych w 2012 roku wzrosła o 17 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Także w tym roku przewiduje się 6-8 proc. wzrost.
  • W segmencie sprzętu do termoformowania ilość zamówień wzrosła o 24 proc. do 173 jednostek i także w tym roku przewiduje się ich wzrost.
  • W dziale technologii gorących kanałów zamówiono blisko 5,3 tys. jednostek, co stanowi 2-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. W tym roku przewiduje się wzrost liczby zamówień o ok. 5-6 proc.