Rozmowa z Łukaszem Pyzikiem, szefem firmy Grafe Polska

Grafe, jak każda firma, opracowuje mnóstwo nowości. Jakie nowe produkty wprowadziliście Państwo do swej oferty w ostatnim czasie?
W samym tylko 2009 r. Grafe wprowadziło na rynek siedem nowych produktów.

Pierwszy z nich to koncentraty barwiące z efektami specjalnymi. Wyszliśmy tu naprzeciw oczekiwaniom branży producentów folii i elementów cienkościennych, którzy poszukują barwników dających efekty metaliczne o odpowiednim połysku bez widocznej linii płynięcia i bardzo dobrej homogenizacji.

Następna nowość to High Performance Antystatyk o wysokiej wydajności do zastosowania w poliolefinach i PCW. Wysoka ochrona antystatyczna umożliwia uniknięcie gwałtownych wyładowań, zmniejszenie przyciągania powierzchniowego kurzu oraz zminimalizowanie groźby nagłych wybuchów, a wrażliwym podzespołom elektronicznym zapewnia szczególną ochronę. Cechą szczególną antystatyków wysokiej wydajności jest opór powierzchniowy. Trwały efekt antystatyczności - wartości empiryczne dają aktualnie wyniki wynoszące ponad trzy lata - pojawia się natychmiast po wyprodukowaniu wyrobu końcowego.

Łukasz Pyzik, Grafe Polska

Trzecia nasza nowość to New Inorganic Biozide Masterbatches. Są to produkty, które umożliwiają korzystną pod względem kosztów i wolną od zastrzeżeń toksykologicznych produkcję antybakteryjnych aplikacji z tworzyw sztucznych. Dzięki temu w produkcji włókien i włóknin pojawiają się niezwykłe możliwości innowacyjne. Jak dotąd produkcja antybakteryjnych tekstyliów i artykułów z tworzyw sztucznych wiązała się z dużym nakładem technicznym i wysokimi kosztami. Z tego względu ich zastosowanie w sterylnych warunkach, np. w szpitalach, domach opieki lub przedszkolach, było możliwe jedynie w ograniczonym zakresie. Teraz może być inaczej.

Godny polecenia jest również nasz nowy środek matujący, zmieniający odczucia dotykowe. Pozwala on uzyskać zwiększony efekt matowości powierzchni. Ten koncentrat stosowany jest we wszystkich aplikacjach i dzięki niemu możliwe jest zmniejszeniu stopnia połysku nawet o 50 proc., co sprawia, iż produkt uzyskuje wrażenie bardziej luksusowe, a tym samym bardziej kosztowne.

Nowości jest mnóstwo. Idźmy zatem dalej ich tropem.
Skoro tak, to powiem, że oferowany przez nas asortyment tworzyw przewodzących został poszerzony o tworzywa techniczne. Oprócz znanych materiałów do stosowania w produkcji zbiorników magazynowych i transportowych, pojemników osłonowych urządzeń chemicznych, przewodów elastycznych i rurowych oraz opakowań podzespołów elektronicznych, do naszych najnowszych produktów zaliczają się też elektrycznie przewodzący PA6 oraz elastomery jako materiały konstrukcyjne.

Ponadto też dotychczasowe tworzywa przewodzące PE i PP zostały uzupełnione o łatwo płynące warianty. Nadają się one zwłaszcza do produkcji elementów konstrukcyjnych o cienkich ściankach, skomplikowanej geometrii i długich drogach płynięcia. Nowością jest także tworzywo przewodzące PS stosowane w produkcji elementów i folii do termoformowania.

Ostatnia z nowości to koncentraty barwiące Chromalen do polipropylenu. Stosuje się je do wytwarzania produktów i tworzyw, które pod wpływem temperatury zmieniają swoją barwę. Nowe koncentraty posiadają inny mechanizm działania niż dostępne dotychczas na rynku systemy, które w czasie przetwarzania znacznie wrażliwiej reagują na zmiany warunków termicznych i mechanicznych. Koncentraty Chromalen dają się łatwiej przetwarzać i przyczyniają się do wyraźnego zmniejszenia kosztów.