Rozmowa z Tadeuszem Nowickim, Prezesem Grupy Ergis - Eurofilms

Rozmowa z Tadeuszem Nowickim, Prezesem Grupy Ergis - Eurofilms
Firma Ergis-Eurofilms to nie tylko polski, ale i europejski lider na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych. W ubiegłym roku spółka zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 543,17 mln zł, czyli o ponad 27 proc. wyższe niż w roku poprzednim. Prezentujemy rozmowę z Tadeuszem Nowickim, który jest Prezesem Zarządu Ergis-Eurofilms.

Firma Ergis-Eurofilms jest liderem na polskim rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych. Proszę powiedzieć jak przez lata udało się zbudować tę pozycję i znaleźć się w gronie czołowych europejskich przetwórców?
Tadeusz Nowicki: - Jesteśmy nie tylko liderem rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce ale i w Europie Środkowo-Wschodniej. Naszą obecną pozycję rynkową budowaliśmy systematycznie od wielu lat, tworząc zdywersyfikowaną i odporną na wahania koniunktury strukturę produktów, ciągle udoskonalając naszą ofertę tak by jak najlepiej spełniała potrzeby klientów, oraz systematycznie rozwijając sprzedaż w Polsce i za granicą.

Naszą międzynarodową pozycję znacząco wzmocniło także przejęcie dwóch spółek niemieckich w czwartym kwartale 2007 roku - firm MKF Folien i Schimanski. Nie zamierzamy spocząć na laurach i pracujemy nad ciągłym dalszym wzmacnianiem naszej europejskiej pozycji.

Tadeusz Nowicki, Prezes Grupy Ergis - Eurofilms

Wróćmy na chwilę do 2008 r. Proszę powiedzieć jaki to był rok jeśli chodzi o funkcjonowanie Ergis Eurofilms? Co z Państwa punktu widzenia było w ciągu tego roku najważniejszym wydarzeniem dla firmy?
2008 rok minął przede wszystkim pod znakiem pracy nad uzyskaniem efektów synergii wynikających z przejęcia spółek niemieckich pod koniec 2007 roku.

Jednocześnie polskie spółki naszej Grupy w ubiegłym roku zrealizowały istotne oszczędności kosztów ogólnych i sprzedaży, co przełożyło się na wzrost zysku operacyjnego Grupy. Również wskaźnik zysku brutto ze sprzedaży, ważny dla działalności Grupy, kształtował się na lepszym poziomie niż w poprzednich okresach.

Ruszyła już nowa linia do produkcji opakowań metodą fleksograficzną, o instalacji której informowaliśmy rynek w listopadzie. Linia ma znakomite parametry i jesteśmy pewni, że nasi klienci już widzą efekty tej inwestycji.

Minęło już kilkanaście miesięcy od momentu przejęcia przez Ergis Eurofilms dwóch niemieckich spółek MKF-Folien i Schimanski. Jakie są efekty tego przejęcia, o jakich pozytywach można już mówić w kontekście tej transakcji?
Oprócz wzrostu sprzedaży przejęcie to umocniło naszą pozycję lidera w przetwórstwie tworzyw sztucznych w Europie Środkowo – Wschodniej, zwłaszcza w produkcji opakowań do żywności. Nasza oferta produktowa jest obecnie bardzo dobrze dopasowana do potrzeb rynkowych, co pozwala nam na zachowanie stabilnej sytuacji Grupy także w dobie dekoniunktury i spowolnienia gospodarczego.

Czy w Państwa planach są przejęcia kolejnych firm? Jeśli tak, to kiedy i czy w tej chwili można na ten temat powiedzieć cokolwiek więcej?
W tej chwili nie prowadzimy rozmów dotyczących potencjalnego przejęcia, koncentrując się na maksymalizacji efektów synergii z przejęć, których już dokonaliśmy oraz na zmniejszeniu zadłużenia. Nie wykluczamy jednak takich działań w przyszłości.

Firma z powodzeniem funkcjonuje na rynku krajowym i europejskim. Co jest w tej chwili Państwa głównym priorytetem: utrzymanie pozycji w Polsce, czy też dążenie do jej jeszcze większego umocnienia zagranicą?
Europa jest wspólnym rynkiem, więc działania zmierzające do umocnienia pozycji w Polsce i w Europie są zbieżne. Nie zaniedbujemy żadnego kierunku rozwoju.


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska