Rozmowa z Tadeuszem Nowickim, Prezesem Grupy Ergis - Eurofilms

W jednym ze swoich raportów informujecie Państwo o ryzyku związanym z konkurencją azjatycką. Jakich sektorów Państwa działalności to zagrożenie dotyczy i jak duże ono jest?
Przede wszystkich ta groźba jest dzisiaj znacznie mniejsze w związku z kursem dolara. Nie od dziś jednak wiadomo, że w Azji dynamicznie rozwija się przetwórstwo tworzyw sztucznych i że wiele z tych produktów trafia na rynek europejski. Są produkowane po bardzo niskich kosztach, bardzo często z pominięciem wymogów bezpieczeństwa sanitarnego, które jest w Europie oparte o bardzo wysokie standardy. Widać jednak, że europejski rynek przetwórstwa broni się coraz skuteczniej przed dumpingowymi cenami produktów z Azji.

Jakie są dalsze plany rozwoju spółki: w 2009 r. i kolejnych latach?
Zgodnie z tym co od dawna mówimy priorytetem strategicznym jest refinansowanie części kredytu zaciągniętego na akwizycję spółek niemieckich Naszym obowiązkiem jest teraz ograniczenie zadłużenia spółki matki. Od początku, planowaliśmy sfinansowanie tych przejęć z emisji akcji. Przy zmianie sytuacji na giełdzie, żeby chronić interes akcjonariuszy musieliśmy zawiesić te plany. Oczywiście jest możliwość powrotu do planów emisji, ale rozważamy również inne metody refinansowania. Metoda, jaką wybierzemy uzależniona będzie od sytuacji panującej na rynkach kapitałowych, może to być np. finansowanie mezzanine (W finansach przedsiębiorstwa mezzanine oznacza hybrydową formę finansowania, która zawiera w sobie elementy długu i kapitału własnego – przyp. red.). Dopiero po rozstrzygnięciu tych kwestii przedstawimy dalsze plany inwestycyjne. Na razie mogę tylko powiedzieć, ze intensywnie nad nimi pracujemy.

Tadeusz Nowicki, Prezes Grupy Ergis - Eurofilms

Jesteśmy w dobie kryzysu finansowego. Czy ten kryzys jest odczuwalny w Ergis-Eurofilms, a jeśli tak, to co robić by firma sobie z nim poradziła?
Spowolnienie gospodarcze na rynkach, na których działa Grupa Ergis znalazło swoje odzwierciedlenie w spadku przychodów ze sprzedaży niektórych kategorii wyrobów w ostatnim kwartale 2008 roku. Wartościowy spadek sprzedaży wynika jednak głownie z obniżki cen surowców, która miała wpływ na poziom cen transakcyjnych. Są jednak także sektory, w których sprzedaż – jakby wbrew kryzysowi – rośnie.

Pod koniec ubiegłego roku podjęliśmy szereg działań, mających na celu redukcję kosztów działalności, a wzrost zysku operacyjnego w czwartym kwartale ubiegłego roku upewnia nas, że właściwie zareagowaliśmy na skutki pogorszenia koniunktury gospodarczej. Jesteśmy spokojni o zaspokojenie bieżących potrzeb finansowych oraz o obsługę zaciągniętych kredytów.

Pomimo realizacji wysokiego zysku operacyjnego w 2008 roku Grupa poniosła stratę netto. Jest to spowodowane bardzo wysokim kursem euro. Jak dużym problem dla Ergis-Eurofilms są ostatnie zawirowania na rynku walutowym?

Rzeczywiście Grupa Ergis poniosła stratę netto, związaną jednak wyłącznie z wysokimi, niezrealizowanymi różnicami kursowymi, głownie na denominowanej w Euro części kredytów akwizycyjnych. .

Jest to więc strata księgowa, która nie odzwierciedla wyników operacyjnych Grupy – w czwartym kwartale zysk operacyjny był o 50 proc. wyższy niż w czwartym kwartale 2007. Podsumowując więc można powiedzieć, że Grupa skutecznie broni się przed kryzysem, co pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Dziękujemy za rozmowę

Dr Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu Ergis-Eurofilms S.A.

Ukończył Politechnikę Warszawską oraz uzyskał tytuł doktora w Ecole Nationale Superieure des Mines (Saint-Etienne, Francja, 1988). Po sześciu latach pracy jako Research Engineer dla francuskiego Ministerstwa Przemysłu został szefem działu badań i rozwoju CLAL - europejskiego lidera w dziedzinie przetwórstwa metali szlachetnych. Był współautorem fuzji z amerykańską firmą Engelhard, w wyniku której powstał największy na świecie koncern przetwarzający złoto, platynę i srebro: Engelhard-Clal. W nowej firmie Tadeusz Nowicki objął funkcję dyrektora technicznego Dywizji Platyny, odpowiadając w tym zakresie za trzy fabryki (Paryż, Londyn, Amsterdam). W styczniu 1998 roku objął dyrekcję ERG Wąbrzeźno. W styczniu 1999 roku Tadeusz Nowicki został Prezesem i Dyrektorem Generalnym zorganizowanej pod jego kierunkiem Grupy Ergis S.A.


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska