Rozmowa z prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń

Rozmowa z prezesem Stowarzyszenia… IV Międzynarodowa Konferencja ETICS, która odbyła 11-12 maja 2017 roku w Ożarowie Mazowieckim, zgromadziła 155 uczestników związanych nie tylko z polską branżą ociepleń i chemii budowlanej. Organizatorem dorocznego wydarzenia jest Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), branżowa reprezentacja producentów systemów ETICS i ich komponentów. W roku jubileuszu 60-lecia technologii ociepleń środowiskowy dialog koncentrował się wokół odpowiedzi na rosnące wymogi stawiane budownictwu oraz dróg dalszego rozwoju branży, jednej z najsilniejszych w Europie.

Przy okazji tego wydarzenia, pan dr Jacek Michalak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), udzielił wywiadu portalowi Plastech. Pan dr Jacek Michalak od roku 1995 jest związany z firmą Atlas. Od 2003 kieruje również galerią sztuki współczesnej Atlas Sztuki. Wśród wielu pełnionych przez Niego funkcji należy wymienić członkostwo m. in.: w Komitecie Technicznym nr 184 ds. Klejów (z-ca przewodniczącego od 1999 r.), w Komitecie Technicznym Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC 67 czy też w Radzie Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej.

Redakcja Plastech.pl serdecznie dziękuje pani Justynie Kozińskiej - Góreckiej, rzecznik prasowej SSO, za pomoc w przeprowadzeniu wywiadu.


Jacek Leszczyński

Reportaże

Forum