Różne rodzaje filtracji

Na rynku oferowane są coraz to nowsze i bardziej zaawansowane rodzaje filtracji. Generalnie każda z poprawa dokładności filtracji wpływa na poprawę ochrony wtryskarek przed zużyciem.

Podobna prawidłowość dotyczy także filtrów wgłębnych oraz elektrostatycznych. W każdym przypadku wspomagają one oczyszczanie wtryskarki. Jednak znaczną wadą tego typu systemów filtracji jest zbyt małe natężenie przepływu i po części zbyt wysokie koszty ich zakupu. Niemniej jednak każdy przetwórca i użytkownik maszyn powinien posiadać odpowiednie informacje o skuteczności filtracji dodatkowej wyrażonej przez uzyskiwaną klasę czystości.

Do ogólnego stwierdzenia w rodzaju: „Nasz system oczyszcza olej” bez zdefiniowania uzyskiwanej klasy czystości należy się z reguły odnosić sceptycznie.

Równie nieprzekonujące jest też zapewnienie, że pomiar dokonywany bezpośrednio za filtrem udowadnia rzeczywistą klasę czystości. Decydującym kryterium jakościowym pozostaje poprawa klasy czystości oleju w zbiorniku wtryskarki, a jak wskazuje doświadczenie, w szczególności przy dnie zbiornika, w pobliżu obszaru zasysania pomp. Wspomniane filtry mają pozytywne działanie jako filtry dodatkowe, przeznaczone do wspomagania oczyszczania wtryskarki. Jednak do ich obsługi wymagany jest dodatkowy nakład pracy personelu, a przy ich późniejszym wprowadzaniu nie są one najczęściej kontrolowane przez układ sterowania maszyny.

Tymczasem jak powszechnie wiadomo, zawsze należy dążyć do realizowania procesu filtracji z optymalnym oczyszczaniem przy możliwie niskich kosztach i nakładach pracy personelu oraz z nadzorem realizowanym przez układ sterowania maszyny.

W ostatnich latach dużo na rynku filtrów wydarzyło się sporo nowego. Wiedza o tym jest istotna, bowiem dla utrzymywania maszyn w dobrym stanie ważna jest możliwość ciągłego dokumentowania uzyskiwanych wyników pomiarów technicznych. Na przyszłość poszukiwane są przede wszystkim rozwiązania kompletne, wspomagające różne działania. Mowa tu przede wszystkim o filtrowanej wentylacji, wentylacji zbiornika i komfortowej możliwości pobierania próbek oraz przeprowadzania pomiarów w trybie online, a także o filtracja połączonej z chłodzeniem oleju.