Różne rodzaje filtracji

Problematyczne może być jedynie stosowanie tak zwanych filtrów kopiowanych lub elementów wymiennych. W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na kilka zagadnień.

Po pierwsze istotna jest poprawa klasy czystości, a tym samym ochrony przed zużyciem w zbiorniku, zwłaszcza po długim okresie pracy. W zbiornikach o optymalnej klasie czystości zanieczyszczenie spowodowane zastosowaniem filtrów gorszej jakości wzrasta dopiero po kilku tysiącach godzin pracy, przez co natychmiastowa ocena skuteczności filtra kopiowanego nie jest możliwa. Dlatego wpływ tych filtrów na zakłócenia w maszynie jest wskutek ich dużej trwałości trudny do wykazania.

Nie mniej ważna jest też możliwość wyrywania włókien wkładu filtra na skutek złej jakości materiałów filtracyjnych.

Ważne są też takie zagadnienia jak zmiany początkowej różnicy ciśnień (wszystkie filtry kopiowane przetestowane podczas pracy wzorcowej wykazywały różnicę ciśnienia wyższą co najmniej o 0,2 do 0,5 bar w stosunku do filtrów oryginalnych) oraz problemy z roszczeniami gwarancyjnymi w przypadku awarii maszyny na skutek zbyt dużego zanieczyszczenia lub pękniętych elementów filtracyjnych.

W oryginalnym korpusie filtra ze wskazaniem różnicy ciśnień np. 2,5 bar filtr kopiowany może być obciążony również tylko różnicą ciśnień do 2,5 bar. Przy zastosowaniu filtra kopiowanego należy w każdym wypadku mierzyć różnicę ciśnień na wskaźniku zanieczyszczenia i porównywać z wartością określoną dla oryginalnego elementu filtracyjnego. Ponadto należy dokumentować okresy trwałości filtrów. Tańszy filtr kopiowany może z uwagi na mniejszą trwałość generować znacznie wyższe koszty niż filtr oryginalny.

Przy trwałościach wynoszących od 2 tys. do 6 tys. godzin pracy, które zostały uzyskane dzięki optymalizacji filtracji bardzo dokładnej, oszczędność kosztów poprzez zastosowanie filtrów kopiowanych w przeliczeniu na godzinę pracy jest bardzo mała. Natomiast spadek jakości spowodowany zastosowaniem mniej wartościowego elementu filtracyjnego może być znaczący, co może doprowadzić do utraty ochrony przed zużyciem i prawa do roszczeń gwarancyjnych. Dlatego zaleca się w miarę możliwości pracę z użyciem produktów oryginalnych.

Przy problemach z pielęgnacją oleju ważna jest możliwość korzystania z usług laboratoryjnych odnośnych producentów filtrów i maszyn. Warto w tym kontekście wiedzieć, że godne polecenia jest znalezienie kompetentnego partnera oferującego odpowiednie badania laboratoryjne, który jest w stanie udzielić fachowego wsparcia w razie wystąpienia problemów z zanieczyszczeniem.

Wykorzystano informacje z publikacji Klausa Lange „Zarządzanie płynami, klucz do profilaktycznej pielęgnacji wtryskarek”.