Rozstrzygnięcie 45 Konkursu Mistrz Techniki

Rozstrzygnięcie 45 Konkursu… W 2004 roku rywalizacja konkursowa obejmowała wszystkie dziedziny techniki. Warunkiem zakwalifikowania zgłoszonej pracy do konkursu było praktyczne wdrożenie konstrukcji, wyrobu, programu informatycznego lub zastosowanie procesu technologicznego przed końcem 2003 roku. Organizatorami konkursu była Rzeczpospolita oraz Rada Stołeczna Naczelnej Organizacji Technicznej.

Jury postanowiło nie przyznawać tytułu Mistrz Techniki - Warszawa 2004, przyznało natomiast dwie nagrody I stopnia, dwie II stopnia oraz sześć wyróżnień Naczelnej Organizacji Technicznej.

Dwie nagrody I stopnia ex aequo Naczelnej Organizacji Technicznej NOT zostały przyznane za:
  • proces utleniania cykloheksanu Zakładom Azotowym w Tarnowie – Mościcach S.A. wspólnie z Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej oraz Instytutem Chemii Organicznej PAN (Ryszard Pohorecki, Stanisław Oczkowicz, Stanisław Rygiel, Jan Wais, Andrzej Kozioł, Mateusz Gruszka, Aleksandra Kondrat, Piotr Wierzchowski, Władysław Moniuk, Andrzej Krzysztoforski, Witold Mijał, Zbigniew Wójcik, Marek Żyliński, Janusz Szymczak). Wśród wymienionych osób aż 11 z nich jest związanych z Zakładami Azotowymi.
  • ładowarkę kołowo-przegubową typu LKP-0900 przeznaczoną do załadunku i odstawy urobku w podziemiach niemetalowych kopalń rud metali i surowców mineralnych - Dolnośląska Fabryka Maszyn ZANAM-LRGMET sp. z o.o. (Piotr Kaznodziej, Ireneusz Marcinowicz, Leszek Stójke, Bogusław Tarnawczyk, Wiesław Can, Jan Grzebinoga, Tomasz Hermes, Krzysztof Jasek, Zenon Koperniak, Janusz Kozłowski, Ryszard Kazimierczak, Janusz Pieczulis, Mariusz Wieleciński);


Wypowiedź prezesa ZAT S.A. – dr inż. Ryszarda Ścigały - Rozwój technologii, myśli technicznej był zawsze i jest nadal mocną stroną naszej Firmy. Także obecnie, pomimo koniecznych ograniczeń i trudności, Zakłady przywiązują dużą wagę do rozwoju technologii, m.in. przeznaczając istotną część wpływów na ich rozwój, modernizacje, intensyfikację wydajności, wzrost asortymentu produktów. Dotyczy to głównie biznesu rdzeniowego Firmy, obszaru technologii produkcji tworzyw i komponentów do ich wytwarzania, w którym to obszarze jako Firma mamy spore doświadczenie i niekwestionowane wyniki. Dowodem na taki stan rzeczy jest, oprócz doskonale sprzedających się na rynkach światowych produktów – ponad 20 zrealizowanych licencyjnych kontaktów eksportowych na udzielenie licencji do stosowania przez partnerów kontraktowych technologii będących własnością lub współwłasnością Firmy oraz kolejne trzy ostatnio podpisane o kilkudziesięciomilionowej sumarycznej wartości kontrakty licencyjne na eksport technologii z dalekowschodnimi partnerami. Natomiast opracowanie i pełne wdrożenie w przemyśle nowego dwustopniowego procesu utleniania cykloheksanu, dowodzi, że będąca w posiadaniu ZAT S.A. technologia jest nowoczesna, rozwojowa i konkurencyjna. Wiążemy z nią nadzieje także eksportowe. Trwają rozmowy z potencjalnymi partnerami.

Czytaj więcej:
Nagrody 249

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8