Rozwiązania IT w przemyśle

Rozwiązania IT w przemyśle…
Konferencja IT Industry Tech, której pierwsza edycja odbędzie się 17 kwietnia w Katowicach, dedykowana jest przedsiębiorstwom przemysłowym zainteresowanym wykorzystaniem w swojej działalności najnowszych technologii informatycznych.

Duża złożoność współczesnych procesów technologicznych wymaga odpowiedniego zarządzania oraz planowania. Stosowane obecnie rozwiązania informatyczne pomagają w optymalizacji, monitorowaniu oraz nadzorze procesów technologicznych, i tym zagadnieniom poświęcona będzie katowickie seminarium. Podczas konferencji zostanie omówione nowoczesne podejście do zarządzania procesami produkcji oraz przedstawione zostaną technologie informatyczne wspierające sektor przemysłowy.

W czasie konferencji będą poruszane m.in. takie zagadnienia, jak systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), outsourcing oraz hardware as a service, bezpieczeństwo i dostępność danych w data center czy systemy MES i SCADA. Osobne miejsce poświęcone zostanie problematyce automatyzacji monitoringu oraz planowania procesów produkcji w systemach informatycznych, rozwiązaniom służącym zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz systemom wspierającym zarządzanie jakością.

Jednym z prelegentów będzie dr Danuta Kajrunajtys, niezależny doradca biznesowy oraz rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego w zakresie wykorzystania informatyki w zarządzaniu. Opowie ona o czynnikach, które należy rozważyć podejmując decyzję o zakresie i kierunku zainwestowania w IT w pojedynczej firmie oraz w firmach, które chcą usprawnić swe procesy B2B (łańcuch logistyczny).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Aby wziąć udział w sesji, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej organizatora.