Rozwiązanie przeciwdrobnoustrojowe w produkcji akcesoriów dla niemowląt

Rozwiązanie przeciwdrobnoustrojowe…

Firma Canpol, jeden z największych i najbardziej zaawansowanych w Europie producentów akcesoriów dla niemowląt, poszukiwała innowacyjnego i trwałego dodatku, który pozwoliłby zapewnić bezpieczne, antybakteryjne właściwości smoczków dla niemowląt marki Lovi. W tym celu zwróciła się o wsparcie do firmy Nexeo Plastics.

Lovi, popularna marka premium oferująca wysokiej jakości akcesoria dla matek i dzieci, stawiająca na pierwszym miejscu bezpieczeństwo swoich produktów, potrzebowała udoskonalenia, w postaci zastosowania ochrony antybakteryjnej i zwiększenia trwałości kubka przez cały okres jego użytkowania, przy jednoczesnym kontakcie z gorącymi i zimnymi płynami. Ponadto Canpol potrzebował do swojej aplikacji dodatku, który nie wpływałby na właściwości użytkowe materiału bazowego (również dostarczanego przez Nexeo Plastics), w tym na kolor, zapach i smak.

Współpracując z zespołem badawczo-rozwojowym firmy Canpol, inżynierowie ds. rozwoju aplikacji (ADE) pracowali nad zbadaniem właściwości przeciwdrobnoustrojowych i ostatecznie zasugerowali, aby firma Canpol rozważyła dodatek PEU-UNI007 NAT Saniconcentrate firmy Parx Materials, wiodącego europejskiego dostawcy rozwiązań odkażających, który pozwoli osiągnąć wskaźnik skuteczności antybakteryjnej na poziomie 99,9 procent.

Koncentrat pozwala uzyskać trwałe właściwości przeciwdrobnoustrojowe zapobiegające rozwojowi bakterii, pleśni i grzybów. Zastosowanie naturalnych mikroelementów cynku umożliwiło powstrzymanie procesów tworzenia się biofilmu, powodującego nieprzyjemny zapach, zatykanie się ustnik, a co za tym idzie zwiększenia ryzyka infekcji. Po ustaleniu, że dodatek Saniconcentrate jest idealnym materiałem do zastosowania przez firmę Canpol, Nexeo Plastics dostarczyła niezbędną dokumentację obejmującą specyfikacje techniczne, kartę charakterystyki materiału oraz deklarację dot. kontaktu z żywnością. Obie firmy współpracowały w całym procesie kwalifikacji materiału, pobierania próbek, prób i testów. W celu zyskania pewności, że mieszanka materiału bazowego Canpol i dodatku Parx Materials spełnia normy ISO skorzystano ze wsparcia zewnętrznego labolatorium. Przeprowadzone testy potwierdziły skuteczność antybakteryjną na poziomie 99,9% dla testów ISO 22196 na bakterie E. coli i S. aureus.

W ostatnim etapie Nexeo Plastics i Canpol zajęły się wymaganiami dotyczącymi procesu formowania wtryskowego, które są niezbędne do wyprodukowania ustnika do kubka dla niemowląt. Wybór dodatku w postaci koncentratu, pozwolił firmie Canpol uzyskać pożądaną trwałość materiału i ograniczyć procesy degradacji w czasie użytkowania i czyszczenia, spełniając jednocześnie długoterminowe wymogi bezpieczeństwa mieszanego materiału.

Mając pewność, że finalny produkt będzie spełniał stawiane wymagania techniczne procesu produkcyjnego ADE, Nexeo Plastics ściśle współpracowało z zespołem zarządzającym marką Canpol, wspierając rozwój planów reklamowych i marketingowych Canpol, mających na celu promowanie użycia dodatku SaniconcentrateTM w produkcji ustniku do kubka dla niemowląt pod marką Lovi.

Dzięki współpracy z Nexeo Plastics z dostawcą materiałów Parx Materials, Canpol dostarczyć mógł swoim klientom innowacyjny i bezpieczny ustnik kubka dla niemowląt, wykorzystujący wiodący w branży dodatek antybakteryjny. Canpol kontynuuje współpracę z ekspertami materiałowymi Nexeo Plastics nad badaniem zastosowania tego antybakteryjnego rozwiązania w kolejnych produktach przeznaczonch dla dzieci i kobiet w ciąży.


canpol-nexeo