Ruszyły zapisy na akcje PCC Rokita

Ruszyły zapisy na akcje PCC… W czwartek, 5 czerwca, rozpoczynają się zapisy dla inwestorów indywidualnych na akcje PCC Rokita. Będą one dostępne w Punkach Obsługi Domu Maklerskiego BDM oraz przez internet do 9 czerwca 2014 r.

W ofercie publicznej PCC Rokita dla inwestorów dostępne jest 1.389.731 akcji serii B (akcje sprzedawane) oraz 1.588.265 akcji serii C w ramach nowej emisji. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych odbędą się w dniach 10-11 czerwca br., natomiast przydział akcji nastąpi 16 czerwca br. Z oferowanych łącznie 2.977.995 akcji 446.699, czyli 15 proc. jest oferowanych w transzy indywidualnej, zaś pozostałe akcje są oferowane w transzy instytucjonalnej. W przypadku zrealizowania oferty w całości udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie do 15 proc., zaś ich udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu do 10 proc.

W środę o 15 zakończył się proces book-building. Cena emisyjna akcji PCC Rokita w pierwszej ofercie publicznej akcji została ustalona na 33 zł.

– Cena emisyjna - 33 zł za akcję - została ustalona w oparciu o rozmowy, jakie przeprowadziliśmy z inwestorami w ciągu ostatnich dni - mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita. - Odpowiada ona naszym zdaniem oczekiwaniom rynku.

– PCC Rokita to dobra i przejrzysta spółka, która w ostatnich latach wielkim wysiłkiem właściciela, zarządu i pracowników przekształciła się w nowoczesną grupę skupioną na budowaniu wartości poprzez oferowanie gotowych rozwiązań dla szerokiej grupy odbiorców - mówi Tomasz Lalik, dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM. - Grupa generuje wysokie, powtarzalne przepływy z działalności operacyjnej, które umożliwiają przeznaczanie 100 proc. wypracowywanego zysku na dywidendę, a plany rozwoju zakładają znaczącą poprawę wyników w ciągu dwóch lat. Dodatkowo stopa dywidendy na poziomie ponad 9 proc. będzie stawiać spółkę w grupie podmiotów najhojniej wynagradzających akcjonariuszy.

Głównym celem nowej emisji akcji jest pozyskanie środków na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych, zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu oraz na badania i rozwój.

– Środki z emisji pozwolą nam także rozbudować zaplecze badawczo-rozwojowe oraz zwiększyć skalę działalności R&D - powiedział Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita. - Dzięki pozyskanemu kapitałowi będziemy mogli zakupić sprzęt laboratoryjny, zwiększyć zatrudnienie, skorzystać z usług doradców i instytutów badawczych. Poszerzymy ofertę o nowe specjalistyczne produkty, dzięki czemu rozpoczniemy ekspansję na nowych rynkach i zwiększymy rentowność operacyjną.

Spółka z nowej emisji akcji serii C chce pozyskać łącznie do 52,4 mln zł.

Czytaj więcej:
Giełda 147

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4