Rynek Innowacji BASF

Rynek Innowacji BASF
Rynek Innowacji BASF to interdyscyplinarny, międzynarodowy projekt realizowany przez największą chemiczną firmę świata. W jego ramach w całej Europie będzie można zobaczyć wystawę, prezentująca najnowsze osiągnięcia technologiczne w dziedzinach, w których aktywny jest BASF. Na początku czerwca wystawa trafi do Polski. Jej lokalnym partnerem została Politechnika Warszawska.

Czy można zapobiegać zmianom klimatu, jakie źródła energii zastąpią w przyszłości ropę, jakie czynniki decydują o bezpieczeństwie zabawek? Na tego rodzaju pytania spróbują odpowiedzieć naukowcy BASF podczas planowanej na początek czerwca wystawy "Rynek Innowacji BASF".

Polska część wystawy to kolejny etap europejskiej ekspozycji. Zanim projekt dotrze do naszego kraju zapoznają się z nim mieszkańcy Ludwigshafen, gdzie koncern ma swoją siedzibę, a także Nottingham, Brukseli, Paryża, Barcelony, Mediolanu oraz Kopenhagi.

Warunkiem udziału w wydarzeniu jest zarejestrowanie się za pośrednictwem strony internetowej http://flogiston.ch.pw.edu.pl. Najbardziej ambitni studenci mogą wziąć udział w konkursie organizowanym z tej okazji przez Politechnikę Warszawską. Zadaniem konkursowym jest opracowanie plakatu naukowego związanego z tematami poruszanymi podczas wystawy.

Plakat wystawy i konkursu BASF

- Międzynarodowa korporacja chemiczna BASF postawiła sobie za cel tworzenie rozwiązań technologicznych, pozwalających na poprawę jakości życia ludzi w wielu obszarach. Swoją wiedzą stara się dzielić nie tylko ze swoimi klientami, ale także ze środowiskami naukowymi - tłumaczy Joanna Głuszczyszyn z agencji Hill & Knowlton.

3 czerwca 2008 roku w Warszawie studenci wyższych uczelni technicznych będą mieli rzadką okazję nie tylko do tego, aby zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi BASF, ale przede wszystkim by wziąć udział w wykładach i dyskusji z naukowcami odpowiedzialnymi za tworzenie przełomowych rozwiązań w dziedzinie plastyfikatorów, nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych i budowlanych, ogniw paliwowych, nanotechnologii oraz technologii czystego diesla.

Politechnika Warszawska, jako partner wystawy, organizuje także konkurs dla najbardziej ambitnych studentów. Aby wziąć w nim udział należy opracować, na podstawie badań własnych lub dostępnych materiałów naukowych, plakat naukowy w formacie A0, który prezentowałby jeden z takich tematów jak: plastyfikatory w przemyśle produktów medycznych i wyrobów "wrażliwych"; nowoczesne materiały konstrukcyjne i budowlane powstałe w trosce o bezpieczeństwo; ogniwa paliwowe w energetyce; nanotechnologia w przemyśle tekstylnym; przełom w motoryzacji osiągany dzięki technologii czystego diesla.

Czytaj więcej: Konferencje 191

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska