Rynek kompozytów termoplastycznych w Niemczech

Rynek kompozytów termoplastycznych… Z raportu opublikowanego przez niemieckie stowarzyszenie AVK/CCeV wynika, iż rynek kompozytów w Europie stale się rozwija, przy czym zauważalne są znaczne różnice w poszczególnych jego segmentach. Tempo wzrostu różni się - czasem nawet bardzo znacznie - w zależności od regionu i konkretnego procesu produkcyjnego. W niektórych obszarach można nawet zauważyć kurczenie się rynku.

Pod względem geograficznym silny rozwój rynku odnotować można w ostatnich latach w Niemczech. Podczas gdy przed 10 laty udział Niemiec w największym segmencie rynku kompozytów GRP (tworzywa wzmacniane włóknem szklanym) wynosił 13 proc., w 2016 roku sięgnął 20 proc. Inne kraje i regiony doświadczyły w tym samym czasie stagnacji lub znaczących strat w udziałach rynkowych.

Te znaczące różnice mogą być wyjaśnione zróżnicowaniem w zakresie dominującego użycia kompozytów w danym kraju. Na przykład w krajach, gdzie większość produkcji była zagospodarowywana przez państwowe projekty infrastrukturalne, można zauważyć większe oddziaływanie presji kosztowej i negatywnego rozwoju gospodarki aniżeli w regionach, gdzie kompozyty stosuje się w sektorach szybciej odradzających się po kryzysie. W Niemczech znaczne ilości materiałów kompozytowych były wykorzystywane przez przemysł transportowy i elektroniczny, jak również przez sektor B&R.

Kompozyty


W ostatnich latach znacznie wzrosły fundusze na badania, zwłaszcza w transporcie. Jest to efekt starań zmierzających do budowania coraz lżejszych konstrukcji. Widoczne to było zwłaszcza na niemieckim rynku, gdzie państwowe subsydia były kierowane do kluczowych branż.

Innym czynnikiem wspierającym pozytywną sytuację na rynku jest zwiększone zainteresowanie systemami kompozytów termoplastycznych LFT/GMT, gdzie w ostatnich latach był zauważalny ponadprzeciętny wzrost.

Kompozyty


Ze względu na specyficzne właściwości tych materiałów, a zwłaszcza korzyści wynikających z produkcji seryjnej, uważa się, że kompozyty termoplastyczne są przyszłością branży i pozwolą jej na bardziej dynamiczny rozwój w nowych obszarach, zwłaszcza w produkcji wielkoskalowej.

Z raportu wynika, że sukces w tym obszarze może przynieść współpraca i konsolidacja branży. Od roku 2000 wielu członków AVK kooperowało w specjalnej grupie roboczej zajmującej się kompozytami termoplastycznymi. Z kolei przed dwoma laty znani producenci surowców stworzyło związek pod egidą AVK, którego celem jest realizacja długoterminowego projektu zmierzającego do rozpowszechnienia materiałów kompozytowych w sektorze motoryzacyjnym.

Czytaj więcej:
Analiza 403