Rząd planuje kolejne zmiany w radzie nadzorczej Grupy Azoty

Rząd planuje kolejne zmiany w radzie nadzorczej Grupy Azoty
1 lutego w tarnowskiej siedzibie Grupy Azoty odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zostało ono zwołane na wniosek głównego akcjonariusza - Skarbu Państwa, który posiada 33 proc. udziałów w spółce.

Głównym punktem programu będzie wprowadzenie zmian w składzie 9-osobowej rady nadzorczej Grupy Azoty. Choć kondycja firmy jest dobra, a Grupa przeprowadza śmiałe plany inwestycyjne, to można się spodziewać, że rząd sformowany przez PiS po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych będzie dążył do obsadzenia stanowisk we władzach spółki osobami związanymi z nową ekipą.

Pierwsza zmiana w radzie nadzorczej Grupy Azoty miała miejsce 22 grudnia - Minister Skarbu Państwa odwołał wówczas z funkcji członka rady nadzorczej Ewę Lis, powołując w jej miejsce Przemysława Lisa.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8