SABIC i Synthos - trzy lata współpracy

SABIC i Synthos - trzy lata… Obie spółki nawiązały współpracę przed trzema laty. W ramach zawartego porozumienia Synthos kupuje od spółki SABIC frakcję pirolityczną C4 do przeprowadzania ekstrakcji butadienu w czeskich Kralupach, sprowadza również butadien do produkcji kauczuku w Oświęcimiu. Z kolei rafinat I, produkt uboczny przetwarzania C4, wraca do SABIC w celu zaopatrzenia fabryki eteru tert-butylowo-metylowego (MTBE) w holenderskiej miejscowości Geleen.

- Dzięki takiemu rozwiązaniu unikamy sytuacji, w której po dostarczeniu surowca pociąg powraca do nas pusty - mówi Job Lindenbergh z firmy SABIC. - Zwrotny transport rafinatu I jest dobrym sposobem na optymalizację logistyki, co znacząco obniża koszty. Ponadto zabezpieczamy w ten sposób ciągłe dostawy strategicznego surowca do fabryki MTBE, dzięki czemu może ona pracować w maksymalnie wydajny sposób.

To praktyczne rozwiązanie to nie jedyny wymiar współpracy obu firm. Dla oświęcimskiego producenta ważny jest nie tylko rynek europejski, na polu którego spółki współpracują, lecz także amerykański i azjatycki. Strategiczne partnerstwo z gigantem petrochemicznym jest dla polskiej firmy w tej ekspansji bardzo przydatne.

- Jako rzetelna spółka, chcemy zaopatrywać się w kluczowe surowce u najbardziej wiarygodnych partnerów - stwierdza Ilona Starzyńska z Synthosu. - W ostatnich latach współpracowaliśmy z firmą SABIC nad rozwiązaniami dobrze dopasowanymi do naszych potrzeb i wierzymy, że także w przyszłości nasza kooperacja przyniesie obustronne synergie.

Dobrą współpracę docenia także Maurice Kramer z firmy SABIC. Jak stwierdza, kluczem do udanego partnerstwa jest wzajemne dostrzeganie swoich potrzeb oraz elastyczność w działaniu, i te dwa warunki spełnia wspólna działalność obu firm. Dlatego też zdecydowały się one na zwarcie tzw. kontraktu evergreen, tj. umowy automatycznie odnawiającej się po upływie terminu jej obowiązywania.
Produkcja kauczuków syntetycznych, płyt XPS
 

Produkcja kauczuków syntetycznych, płyt XPS, EPS, PS, klejów i dyspersji

Polska
Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen
 

Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego jak również do wytłaczania, tworzywa konstrukcyjne

Polska

Reportaże

Forum