Sarzyna-Organika unowocześniła instalację do produkcji żywic

W Zakładach Chemicznych Organika-Sarzyna została uruchomiona unowocześniona instalacja do produkcji żywic epoksydowych. Wartość projektu wyniosła 35 mln zł. Zrealizowano go w ciągu dwóch miesięcy.

Inwestycję przeprowadziła Grupa Ciech, która od 11 miesięcy jest nowym właścicielem ZCh Organika – Sarzyna.

Co oznacza ta inwestycja?

Dzięki modernizacji instalacji żywic epoksydowych o blisko dwa razy wzrósł potencjał produkcyjny w Organice – Sarzynie w odniesieniu do tego produktu. Dotychczas wynosił on 15 tys. ton rocznie, teraz zaś osiągnie wartość 30 tys. ton. Jak zapowiada w specjalnym komunikacie Grupa Ciech, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczne zdecydowanie poprawi jakość produktu i warunki pracy.

Sfinalizowana inwestycja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na żywice epoksydowe stosowane do produkcji farb i lakierów, w elektronice i budownictwie. Szacuje się, że w najbliższych latach zapotrzebowanie na żywice epoksydowe będzie rosło o 5-8 proc. rocznie. W związku z tym Ciech planuje dalsze zwiększanie zdolności produkcyjnych w tym segmencie.

Za planami pójdą konkretne rozwiązania. Jednym z nich będzie przygotowywana już rozbudowa instalacji do produkcji żywic poliestrowych. Ma ona zostać zrealizowana w przyszłym roku. Gdy tak się stanie, wówczas spółka będzie produkować co najmniej 25 tys. żywić poliestrowych rocznie, czyli o 10 tys. więcej niż ma to miejsce w tej chwili.

Realizacja całego programu inwestycyjnego spowoduje znaczące wzmocnienie potencjału produkcyjnego Organiki-Sarzyny, pozwalając na wzrost przychodów ze sprzedaży z poziomu 400 mln zł do 700-800 mln zł rocznie.

Przypomnijmy, że Ciech w momencie zakupu 80 proc. akcji ZCh Organika-Sarzyna zadeklarował, że przeprowadzi w spółce w ciągu pięciu lat inwestycje rzeczowe za minimum 130 mln zł. Według nowych planów będzie to kwota zdecydowanie większa - lista analizowanych zadań inwestycyjnych sięga wartości ok. 350 mln zł.

Obecnie zakłady Organika Sarzyna są jedynym producentem żywic epoksydowych w kraju. Asortyment produkcji jest zróżnicowany i obejmuje głównie: niemodyfikowane żywice epoksydowe na bazie bisfenolu A nisko i średniocząsteczkowe typu Epidian 010, Epidian 011 i Epidian 012 do farb proszkowych i epoksy-estrów, niemodyfikowane żywice niskocząsteczkowe na bazie bisfenolu A o niskiej lepkości i bardzo niskiej zawartości chloru hydrolizującego, żywice ciekłe typu Epidian 6 i Epidian 6D o standardowym zastosowaniu i dla elektroniki oraz roztwory niemodyfikowanych żywic epoksydowych nisko i wysokocząsteczkowych na bazie bisfenolu A typu Epidian 115, Epidian 1075, a także Epidian 1450 dla przemysłu farb i lakierów.

Oprócz podstawowych żywic epoksydowych, które w większości przeznaczone są jako półprodukty dla producentów farb, lakierów, kompozycji epoksydowych dla budownictwa i innych gałęzi przemysłu, w zakładach odbywa się również produkcja wyrobów epoksydowych o wyższym stopniu przetworzenia.

Czytaj więcej: Inwestycje 714 żywice 56