Sekretariat Responsible Care od listopada w Orlenie

Sekretariat Responsible Care… Podczas odbywającego się w Toruniu Forum Ekologicznego Branży Chemicznej przedstawiciele Orlen Eko zapowiedzieli, iż proces konsolidacji aktywów środowiskowych spółki zakończy się w dn. 31 października. Jak informowaliśmy w czerwcu, konsolidacja polega na nabyciu przez spółkę zależną Orlenu od spółek Anwil i RemWil 100 proc. udziałów w spółce Chemeko. Wraz z zakończeniem tego procesu od 1 listopada polski Sekretariat Programu "Odpowiedzialność i Troska" (Responsible Care) znajdzie się w strukturach Orlen Eko.

Podczas toruńskiej konferencji Joanna Królikowska z firmy Orlen Eko podsumowała najważniejsze korzyści wynikające z przeniesienia Sekretariatu do spółki należącej do Grupy Kapitałowej Orlen. Przede wszystkim chodzi o wyższy priorytet spółki i większą możliwość realizacji działań - spółka Orlen Eko jest bowiem spółką o zasięgu ogólnopolskim, posiadającą w swojej strukturze 3 oddziały (Płock, Włocławek, Trzebinia) oraz 13 biur zamiejscowych zlokalizowanych w całej Polsce. Ponadto Orlen Eko posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę w obszarze ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przeniesienie Sekretariatu ma skutkować wzrostem rangi Programu RC, wzrostem jego rozpoznawalności oraz stabilizacją w zakresie pracy Sekretariatu. W ten sposób zwiększyć się mają możliwości pozyskania nowych realizatorów Programu, realizacji nowych zadań, inicjatyw, włączania się w akcje społeczne oraz propagowania założeń Programu poprzez włączanie się w akcje organizowane w Orlenie.

Wśród konkretnych korzyści przeniesienia Sekretariatu przedstawicielka Orlen Eko wyliczyła również poprawę modelu komunikacji i podziału odpowiedzialności w obszarze Sekretariatu, ujednolicenie zasad prowadzenia audytów Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care i podwyższenie ich rangi, odświeżenie proponowanych przez Sekretariat akcji konkursowych oraz uzgodnienie nowego harmonogramu spotkań z realizatorami Programu.