Seminarium firmy Dendros - zapowiedź

Seminarium firmy Dendros -…
„Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, opłata produktowa - obowiązujące regulacje prawne i planowane zmiany” to temat konferencji przygotowywanej przez firmę Dendros. Odbędzie się ona 6 marca w Poznaniu.

Jak tłumaczy organizator wydarzenia, przepisy dotyczące gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zostały wprowadzone już kilkanaście lat temu, ale mimo tego przedsiębiorcy nadal mają problem z prawidłowym ich przestrzeganiem. Ustawa nakłada szereg obowiązków dotyczących m.in. osiągania określonych poziomów odzysku i recyklingu, składania rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań. Przedsiębiorcy, którzy nie zapewnili odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu zobowiązani są do uiszczenia opłaty produktowej. Termin uiszczenia wymaganych opłat mija 31 marca każdego roku, za rok ubiegły.

Niewywiązanie się z ustawowo wymaganych zobowiązań finansowych wiąże się z nałożeniem kar. Organizowane warsztaty będą zatem okazją do usystematyzowania wiedzy zgodnie ze stanem prawnym na rok 2012 oraz możliwością uzyskania odpowiedzi na pytania:
  • Jak wykonać pełną sprawozdawczość?
  • W jaki sposób prawidłowo naliczyć opłatę produktową?
  • Jakie zmiany zakłada planowana nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi?
Podczas spotkania będzie możliwość konsultacji z ekspertem.

W przypadku pytań dotyczących tematyki warsztatów można przesyłać je na adres mailowy szkolenia@dendros.pl lub faksem pod nr 61 624 40 54. Zostaną ono omówione podczas warsztatów.

Spotkanie organizowane przez Dendros poprowadzi Jolanta Gliszczyńska - kierownik Działu Opłat Środowiskowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Jest to szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Prawa Ochrony Środowiska, zajmująca się sprawami dotyczącymi opłat z tytułu korzystania z wybranych obszarów środowiska oraz gospodarką odpadami opakowaniowymi i zbiorczym zestawieniem danych o odpadach.

Do udziału w warsztatach zapraszane są podmioty wprowadzające na rynek krajowy oraz importujący i eksportujący opakowania i produkty w opakowaniach, a także pracownicy organów administracji publicznej i organizacji odzysku oraz specjaliści ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwach prywatnych.

Więcej na stronie organizatora firmy Dendros: www.dendros.pl – zakładka aktualne szkolenia lub pod tel. 61 307 40 53.

Spotkanie odbędzie się w poznańskim hotelu Ikar przy ul. Kościuszki 118.

Czytaj więcej: Konferencje 279

brak
 

Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska (przeprowadzanie i organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów itp.)

Polska