Serwis Plastech.pl analizuje globalny rynek tworzyw sztucznych


W ostatnich latach utrzymał się średniookresowy trend do rosnących cen surowców. Bieżąco aktualizowany indeks cen w Europie „Plastixx” w ciągu ostatnich pięciu lat wzrósł o 80 proc. Od końca 2001 r. badane przez niemiecką spółkę Kunststoff Information Verlagsgesellschaft ceny na tworzywa standardowe jak PE, PP, PCW, PS i PET średnio prawie się podwoiły.

Z kolei tworzywa techniczne jak ABS, PA, PC, PMMA, POM i PBT zdrożały o około 20 proc. Średniookresowy trend rosnący przede wszystkim cen tworzyw standardowych charakteryzował się jednak znacznymi wahaniami, powodowanymi gromadzeniem i rozwiązywaniem zapasów przez przetwórców, także katastrofami naturalnymi i zatrzymywaniem produkcji. Nie zawsze i wszędzie wszystkie surowce były dostępne. W niektórych miejscach pojawiały się problemy zaopatrzeniowe, ograniczanie, a nawet racjonowanie dostaw.

Spożycie tworzyw sztucznych w Europie
Spożycie surowcowych tworzyw sztucznych w Europie w 2005 r. szacowane jest na 53 miliony ton. Liczba ta nie zawiera zgodnie z zasadami European Statistics Working Group klejów, powłok, zawiesin i włókien.

Statystyka spożycia za 2005 r. jest podobna do tej z 2004 r., kiedy spożycie w Europie Zachodniej sięgało 43,5 miliona ton, a 86 proc. rynku obejmowało siedem krajów. Niemcy z udziałem 25 proc. zajmowały wtedy pierwsze miejsce, Włochy z 18,4 proc. - drugie i Francja z 12,3 proc. trzecie miejsce.

Branża opakowaniowa według analiz PlasticsEurope spożyła 38 proc. z produkcji ogółem i znalazła się na pierwszym miejscu wśród branż przemysłowych odbierających wyroby z tworzyw sztucznych. Na drugim miejscu uplasowało się budownictwa z 22 proc., następnie przemysł samochodowy z udziałem 8 proc. i elektroniczny - 7 proc. Pozostali odbiorcy, czyli przemysł meblowy, branża medyczna, artykuły gospodarstwa domowego łącznie z artykułami sportowymi i rekreacyjnymi oraz rolnictwo odebrały łącznie 27 proc. produkcji.

Wskaźnik odzysku tworzyw w Europie w 2004 r. osiągnął około 53 proc. Przy czym do powtórnego wykorzystania przeznaczono 26 proc. i do celów energetycznych 24 proc., jednak wskaźniki te były bardzo zróżnicowane w poszczególnych krajach. W 2004 r. w Europie Zachodniej odpady z tworzyw sztucznych miały ciężar 22,4 miliona ton.