Setny członek Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Setny członek Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
25 listopada do grona firm stowarzyszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego dołączyła spółka EkoNorm Sp. z o.o. Tym samym izba liczy obecnie już 100 członków.

Firma EkoNorm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach to przedsiębiorstwo specjalizujące się od blisko 20 lat w realizacji usług z zakresu ochrony środowiska. Spółka wykonywała prace dla czołowych przedsiębiorstw z wielu gałęzi przemysłu, między innymi z branży chemicznej, rafineryjnej, koksochemicznej, gazów technicznych, automotive, AGD czy spożywczej.

Zakres realizowanych usług obejmuje m.in. kompleksową obsługę formalnoprawną przedsiębiorstw w zakresie wszystkich komponentów środowiska, przygotowywanie wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, w tym raportów początkowych (ponad 100 realizacji) oraz sporządzanie kompletnych dokumentacji do wniosków o wydanie pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza. Firma zajmuje się też przeprowadzaniem oceny zgodności w zakresie przepisów ochrony środowiska, wdrażaniem i utrzymaniem Systemu Zarządzania Środowiskiem normy wg ISO 14001 oraz pełną obsługą procedur inwestycyjnych i monitoringiem emisji do środowiska w oparciu o własne akredytowane laboratorium pomiarowe, certyfikowane na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Firma prowadzi także działalność szkoleniową.

Wyróżniające procedury badawcze spółki to m.in. monitoring nieszczelności instalacji zgodnie z wydaną 9 października 2014 decyzją Komisji Europejskiej, ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), z zastosowaniem OGI, PID, FID, analiza frakcyjna pyłów metodą dyfrakcji laserowej i impakcyjną oraz badania zanieczyszczeń w gazach sprężonych (mgła olejowa, punkt rosy, liczba cząstek stałych).