Siemens i BASF współpracują na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Siemens i BASF współpracują…

Siemens Smart Infrastructure i BASF poinformowały o wprowadzeniu pierwszego produktu z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego zawierającego elementy wykonane z tworzyw sztucznych zgodnych z koncepcją bilansu biomasy. Wyłącznik automatyczny Siemens Sirius 3RV2 wykorzystywany w różnych zastosowaniach przemysłowych i infrastrukturalnych jest obecnie produkowany z użyciem tworzyw Ultramid BMBcert i Ultradur BMBcert dostarczanych przez BASF, w których surowiec kopalny na początku łańcucha wartości został zastąpiony biometanem pozyskiwanym ze źródeł odnawialnych, takich jak odpady rolne. Obydwa materiały charakteryzują się taką samą jakością i parametrami, jak konwencjonalne tworzywa. Zmiana materiału użytego do produkcji wyłącznika automatycznego Sirius 3RV2 pozwoli zmniejszyć emisję równoważników dwutlenku węgla o około 270 ton rocznie. Klienci wykorzystujący te produkty wnoszą wkład w budowę gospodarki o obiegu zamkniętym i bardziej zrównoważonej przyszłości.

Decyzja Siemensa wspiera realizację firmowych celów zrównoważonego rozwoju w obszarach dekarbonizacji i efektywnego wykorzystania zasobów określonych w założeniach Degree. Zgodnie z tymi założeniami Siemens podejmuje działania służące dekarbonizacji mającej doprowadzić do ograniczenia ocieplenia klimatu do 1,5°C jako celu klimatycznego opartego na podstawach naukowych. Firma planuje między innymi ograniczenie emisji w zakresach 1 i 2 o 90 procent do 2030 r. oraz stosowanie koncepcji eko-projektu Robust Eco Design dla 100 procent odpowiednich rodzin produktów do 2030 r.

W najbliższych miesiącach Siemens zamierza rozszerzyć stosowanie zrównoważonych materiałów na większą część asortymentu przemysłowych sterowników Sirius. Obok konstrukcji produktów oraz ich cech, a także procesów produkcji i zaopatrzenia, istotną rolę w dalszym ograniczaniu emisji związków węgla i ochronie zasobów naturalnych odgrywa dobór materiałów. Wyłącznik automatyczny Sirius 3RV2 spełnia rygorystyczne kryteria wprowadzonej niedawno etykiety Siemens EcoTech, na podstawie której klienci mogą zapoznać się z kompleksową charakterystyką produktu w odniesieniu do wybranych kryteriów środowiskowych. Oprócz wykonania większości elementów obudowy oraz części funkcjonalnych z tworzywa zgodnego z koncepcją bilansu biomasy sam produkt charakteryzuje się także mniejszym zużyciem energii w cyklu jego eksploatacji w porównaniu z poprzednikiem.

- Nasze produkty pomagają klientom w poprawie efektywności, dostępności i niezawodności zasobów, umożliwiając im wytwarzanie zasobooszczędnych i krążących w obiegu zamkniętym produktów, które w całym cyklu swojej eksploatacji przyczyniają się do optymalizacji zużycia energii, produkcji oraz łańcuchów dostaw. W BASF znaleźliśmy silnego partnera, który wspiera nas swoimi innowacjami w dziedzinie zrównoważonych tworzyw sztucznych - powiedział Andreas Matthé, dyrektor generalny ds. produktów elektrycznych w Siemens Smart Infrastructure.

Zwiększając udział surowców odnawialnych i wtórnych w wytwarzaniu swoich produktów, BASF chce uczestniczyć w budowie gospodarki o obiegu zamkniętym i ograniczaniu stosowania surowców kopalnych. W tym celu firma stopniowo zastępuje surowce kopalne materiałami biopochodnymi oraz pozyskanymi w recyklingu. Zgodnie z koncepcją bilansu masy surowce odnawialne lub wtórne są wprowadzane do ciągu produkcyjnego na początku złożonych łańcuchów wartości BASF. Jeżeli klienci zaakceptują certyfikowany produkt z takiego łańcucha wartości, BASF wprowadza zrównoważone surowce do bieżącego cyklu produkcji opartego na koncepcji Verbund BASF.

p215-24-press-photo-1-siemens-sirius-3rv2

- Podejście oparte na bilansie masy jest rozwiązaniem zmieniającym reguły gry, które umożliwia stopniowe zastępowanie surowców kopalnych w niekiedy bardzo złożonych procesach produkcyjnych. Zalety tego podejścia są oczywiste, a im większy jest popyt na alternatywne produkty, tym większy może być udział alternatywnych surowców w sieci produkcyjnej. To wpisuje się w nasz cel jak najszybszego osiągnięcia obiegu zamkniętego w gospodarce i zerowego bilansu emisji netto w działalności operacyjnej - wyjaśnia Martin Jung, szef BASF Performance Materials. - Warto także wspomnieć, że wyłączniki automatyczne Sirius 3RV2 są używane również w zakładach produkcyjnych BASF. Element ten nie tylko chroni silniki elektryczne, ale także poprawia ich wydajność i niezawodność, w dwojaki sposób przyczyniając się do realizacji naszych celów zrównoważonego rozwoju.

W ramach podejścia opartego na bilansie masy do łańcucha dostaw mogą być wprowadzane różne alternatywne surowce, takie jaki biometan, bionafta czy olej pirolityczny. Bionafta i biometan wykorzystywane przez BASF mają certyfikaty zrównoważonego rozwoju wystawione w uznanych systemach takich jak ISCC Plus i REDcert. Wyłącznik automatyczny Sirius 3RV2 jest dowodem na wykonalność zasobooszczędnej produkcji tworzyw sztucznych oraz kamieniem milowym w #ourplasticsjourney ("podróż w obszarze tworzyw sztucznych") BASF.

- Użycie tak innowacyjnego materiału w ważnym dla bezpieczeństwa komponencie, bez uszczerbku dla jego funkcjonalności i parametrów związanych z bezpieczeństwem, jest wyjątkowym osiągnięciem firmy Siemens - podkreśla Andreas Matthé.

Wyłączniki automatyczne są stosowane w zakładach przemysłowych i budynkach na całym świecie do ochrony maszyn lub okablowania przed skutkami usterek, w tym zwarć. Pomagają zapobiegać poważniejszym uszkodzeniom, na przykład pożarom. Wyłącznik automatyczny Sirius 3RV2 zawierający elementy ze zrównoważonych tworzyw sztucznych zostanie zaprezentowany po raz pierwszy przez Siemensa na targach Achema (hala 11, stoisko E3) we Frankfurcie w dniach 10-14 czerwca 2024 r. Goście targów będą mogli także dowiedzieć się więcej o etykietach Siemens EcoTech.