Siemens i Microsoft wprowadzają asystenta AI, który zwiększy wydajność procesów

Siemens i Microsoft wprowadzają…

Microsoft i Siemens zwiększają zakres swojej współpracy, skupiając się na korzyściach oferowanych przez generatywną sztuczną inteligencję. W pierwszym kroku wprowadzają na rynek narzędzie Siemens Industrial Copilot, czyli asystenta wykorzystującego sztuczną inteligencję, którego głównym celem jest usprawnienie współpracy człowieka z maszyną w procesach produkcyjnych.

Kolejnym efektem współpracy jest integracja służącej do zarządzania cyklem życia produktu platformy Siemens Teamcenter z aplikacją Microsoft Teams, co ma przybliżyć klientów do zrealizowania wizji przemysłowego metawersum. To rozwiązanie ułatwi wirtualną współpracę projektantów, pracowników pierwszej linii oraz pozostałych zespołów odpowiedzialnych za poszczególne działania biznesowe.

- Dzięki nowym rozwiązaniom z zakresu sztucznej inteligencji mamy wyjątkową okazję do zwiększenia tempa innowacji w całym sektorze przemysłowym. Nasza wieloletnia współpraca z firmą Siemens wchodzi na wyższy poziom. Postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz chmury obliczeniowej, jakich dokonuje Microsoft, łączymy z doświadczeniem Siemensa w branży przemysłowej, otwierając pracownikom pierwszej linii i projektantom zupełnie nowe możliwości dzięki innowacyjnym narzędziom, opartym na AI. Pierwszym rozwiązaniem tego typu jest właśnie Siemens Industrial Copilot - komentuje Satya Nadella, prezes i dyrektor generalny Microsoft.

- Realizujemy z firmą Microsoft wspólną wizję, która zakłada wzmocnienie pozycji klientów poprzez wdrażanie generatywnej sztucznej inteligencji. Nasze działania zrewolucjonizują sposób, w jaki firmy projektują, wytwarzają i rozwijają swoje produkty. Upowszechnienie współpracy człowieka z maszyną pozwala inżynierom przyspieszyć procesy opracowywania nowych rozwiązań, zwiększając jednocześnie poziom innowacyjności i rozwiązując problemy związane z niedoborem wykwalifikowanych kadr - dodaje Roland Busch, prezes zarządu Siemens AG.

satya-nadella-chairman-and-ceo-microsoft-and-roland-busch
Satya Nadella, Chairman and CEO, Microsoft and Roland Busch, CEO of Siemens AG

Copilot pozwoli zaoszczędzić czas

Narzędzie Siemens Industrial Copilot pozwoli użytkownikom na szybkie generowanie, optymalizowanie i debugowanie złożonego kodu wykorzystywanego w procesach automatyzacji, a także znacznie skróci czas trwania symulacji. Dzięki temu zadania, które wcześniej zajmowały całe tygodnie, będą mogły być wykonywane w kilka minut. Copilot pobiera informacje dotyczące automatyzacji i symulacji procesów z Siemens Xcelerator - otwartej cyfrowej platformy biznesowej - i opracowuje je, korzystając z rozwiązania Azure OpenAI stworzonego przez Microsoft. Klienci zachowują pełną kontrolę nad swoimi danymi, które nie są wykorzystywane do trenowania źródłowych modeli AI.

Siemens Industrial Copilot zwiększy produktywność i wydajność branży przemysłowej w całym cyklu życia produktów. Narzędzie jest w stanie generować szczegółowe instrukcje dla personelu serwisowego i przedstawiać je w zrozumiałym języku. Z kolei inżynierowie zyskują szybki dostęp do narzędzi symulacyjnych.

sie1608-chemie-t2-23-39l-original-large

Pierwsze wdrożenia

Siemens i Microsoft przewidują, że wykorzystujące sztuczną inteligencję copiloty już wkrótce będą pomagać profesjonalistom w różnych sektorach gospodarki. Wdrożenie narzędzia jest planowane w wielu sektorach produkcyjnych, takich jak motoryzacja, opakowania czy budowa maszyn. Jednym z pierwszych podmiotów, który już stosuje generatywną sztuczną inteligencję w fazie projektowania swoich wyrobów, jest spółka Schaeffler AG - wiodący dostawca technologii i usług motoryzacyjnych.

Nowe rozwiązania pomagają inżynierom Schaefflera w tworzeniu kodów do programowania systemów automatyki przemysłowej, na przykład robotów. Ponadto firma zamierza wdrożyć narzędzie Siemens Industrial Copilot do zwiększenia efektywności własnej działalności operacyjnej, aby znacznie skrócić przestoje, a także - na późniejszym etapie - stosować je u swoich klientów.

- Dzięki realizowanemu wspólnie programowi pilotażowemu wkraczamy w nową erę produktywności i innowacyjności. Narzędzie Siemens Industrial Copilot pomoże naszemu zespołowi pracować wydajniej, ograniczyć powtarzalne czynności i uwolnić kreatywność. Cieszymy się, że możemy współpracować z firmami Siemens i Microsoft, realizując ten projekt - mówi Klaus Rosenfeld, prezes zarządu Schaeffler Group.

im2020030222di-original135

Ułatwienia w wirtualnej współpracy

W grudniu 2023 r. Siemens udostępni Microsoft Teams swoją platformę Teamcenter. Narzędzie to wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji do łączenia poszczególnych funkcji realizowanych w całym cyklu projektowania i wytwarzania produktów, umożliwiając wydajniejszą wymianę informacji pomiędzy pracownikami pierwszej linii a zespołami inżynierów. Dzięki temu personel fabryk i specjaliści w terenie zyskają dostęp do danych, co pozwoli im brać aktywny udział w procesie projektowania i produkcji.

Reportaże

Forum