Silna pozycja rynkowa Segmentu Opakowań Giętkich Grupy Kęty

Silna pozycja rynkowa Segmentu Opakowań Giętkich Grupy Kęty
Segment Opakowań Giętkich Grupy Kęty podsumował 2008 rok. Firma od lat konsekwentnie buduje swoją silną pozycję rynkową. W branży opakowań do koncentratów spożywczych dorównała największym producentom opakowań w Europie. Ostatnie miesiące były okresem wielu wydarzeń, dziejących się w SOG.

W tej chwili w ramach Segmentu, oprócz drukowania w technice roto i flekso, powlekania polietylenem, laminacji, metalizacji, produkcji form drukowych, wytwarzane są jeszcze folie aluminiowe i polietylenowe. Z usług spółki korzystają najwięksi producenci z branży koncentratów spożywczych, cukierniczej, tłuszczowej, chemicznej, m.in. takie koncerny jak Nestle, Unilever, Perfetti Van Melle, Bonduelle, Cussons. Śladem tych gigantów podążają coraz częściej duże i średnie firmy holenderskie, francuskie, niemieckie czy austriackie, które chętnie zaopatrują się w opakowania produkowane przez Grupę Kęty.

Ubiegły rok był dla SOG okresem znacznych inwestycji. Uruchomiono m.in. trzecią w pełni automatyczną linię galwaniczną do produkcji cylindrów, a wraz z nią dwie nowe maszyny do grawerowania cylindrów drukarskich. Segment wzbogacił się również o sprzęt do formowania owijek do lodów rożków (dwie zwijarki i sztancarkę), a także o urządzenie do nadruku unikatowych kodów promocyjnych. Zakupy te przyczyniły się do zwiększenia potencjału produkcyjnego oraz rozpoczęcia prac nad wdrożeniem nowych technologii produkcji opakowań. Dzięki nim udało się też zmniejszyć zużycie surowców, optymalnie wykorzystać posiadane urządzenia, a w konsekwencji znacznie obniżyć koszty produkcji. To z kolei pozwoliło utrzymać pozycję lidera na polskim rynku opakowań giętkich oraz znaczącego producenta w Europie.

Wpisz tytuł dla obrazu

Wzrost zdolności produkcyjnych połączony został z rozwojem nowych technologii. Przedsiębiorstwo w ciągu ostatnich miesięcy wdrożyło takie rozwiązania jak np. technologia laminacji i druku w jednej operacji, technologia produkcji drukowanych laminatów na lody rożki w jednej operacji, technologia druku i laminacji w jednej operacji z nanoszonym cold sealem ramkowym, technologia wykonania laminatu trójwarstwowego typu triplex na wytłaczarce, technologia druku personifikowanego, tj. międzywarstwowego nadruku kodów promocyjnych w czasie laminacji, technologia produkcji opakowań na cukierki z wykorzystaniem materiałów skrętnych.

Wprowadzenie tych unikatowych rozwiązań pozwoliło na redukcję liczby operacji technologicznych niezbędnych do wytworzenia laminatów, czego efektem było znaczne zmniejszenie kosztów produkcji za jednostkę powierzchni. Oczywiste jest też, że dbałość by produkcja opakowań przeznaczonych do pośredniego i bezpośredniego kontaktu z żywnością nie niosła za sobą zagrożeń, wymaga stałego nadzoru całego procesu produkcyjnego. W tym celu wdrożony został w firmie standard BrC/IoP - system zarządzania utworzony przez British Retail Consortium (BrC) i Institute of Packaging (IoP) oraz system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z Normą Europejską ISO 22 000:2005. Są to standardy adresowane do producentów opakowań przeznaczonych do pakowania żywności, zapewniające wysoką higienę i bezpieczeństwo opakowań dla użytkowników. Obydwa zostały oparte na wcześniej funkcjonującym w SOG systemie zarządzania HACCP. Potwierdzają one możliwość śledzenia wyrobów w łańcuchu dostaw, prowadzenie dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych oraz właściwe zarządzanie technicznymi elementami produkcji. Certyfikację przeprowadzili audytorzy jednostki certyfikującej TÜV NORD CERT GmbH.