Skromna zbiórka butelek z HDPE i PP w Europie

Skromna zbiórka butelek z HDPE i PP w Europie
Podczas czerwcowego spotkania Plastics Recyclers Europe w Telford (Wlk. Brytania) wiceprzewodniczący grupy roboczej ds. HDPE i PP, Herbert Snell (Multiport GmbH), zauważył, iż konieczne jest zwiększenie zbiórki butelek wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości i polipropylenu. Jego zdaniem strumień tego typu odpadów trafiający do recyklingu w wielu krajach UE znacząco się zmniejszył w ostatnich latach.

Tymczasem, zdaniem Snella, jedynie właściwa zbiórka tych dwóch frakcji umożliwi uzyskanie pożądanego, 45-procentowgo poziomu recyklingu mechanicznego w UE.

- Nasze zdolności w zakresie przetwarzania odpadów z HDPE i PP są dużo wyższe od obecnego poziomu zbiórki, dlatego też liczymy, iż najważniejsze kraje unijne zwiększą swój wysiłek w zakresie zbiórki odpadów - powiedział Snell.

Jak podkreślił Snell, recyklerzy już od kilku lat gotowi są do przetwarzania odpadów z tych dwóch frakcji i w swoich działaniach spełniają wytyczne polityki UE w zakresie gospodarki cyrkularnej. Poddawane recyklingowi odpady z polietylenu i polipropylenu pozwalają na uzyskanie materiałów, które mogą znaleźć wiele zastosowań, nawet w aplikacjach do kontaktu z żywnością.

Przyjmując z zadowoleniem zwiększone cele unijne w zakresie recyklingu, Snell zauważył, iż nie tylko ilość odpadów trafiających do recyklingu posiada znaczenie, podstawową kwestią jest bowiem jakość wsadu.