Słabszy kwartał petrochemii Grupy Orlen

Słabszy kwartał petrochemii Grupy Orlen
Z opublikowanych przez Grupę Orlen danych finansowych wynika, że IV kwartał 2013 roku był dla segmentu petrochemicznego Grupy Orlen gorszy aniżeli analogiczny okres 2012 roku. Zysk EBIDTA liczony metodą LIFO w ostatnim kwartale ub.r. wyniósł tu 420 mln zł, podczas gdy w IV kw. 2012 roku osiągnął on poziom 470 mln zł. 11-procentowy spadek Grupa Orlen tłumaczy przede wszystkim pogorszeniem marż na produktach petrochemicznych, w szczególności na butadien (o 68 proc.), toluen (o 51proc.) i benzen (o 22 proc.) oraz niższą sprzedażą olefin i poliolefin.

Znacznie lepiej prezentują się wyniki całoroczne w tym segmencie - w 2013 roku zysk EBIDTA LIFO wyniósł tu nieco ponad 2,03 mld zł, podczas gdy w roku 2012 osiągnął on wysokość 1,97 mld zł (wzrost o 3 proc.). Z jednej strony, dobry rezultat wspierało osłabienie średniego złotówki względem euro. Z drugiej strony, porównywalny poziom sprzedaży był efektem wzrostu sprzedaży nawozów sztucznych w Polsce, PCW w Czechach oraz kwasu tereftalowego (PTA). W tym ostatnim przypadku nastąpił wzrost wykorzystania mocy o 15 pkt. proc. oraz wzrost EBITDA o 20 proc.

Natomiast sprzedaż olefin i poliolefin w ujęciu całorocznym była niższa niż w 2012 roku. Przyczyną były ograniczenia produkcyjne w zakładach BasellOrlen Polyolefins wskutek awarii instalacji polietylenu, co doprowadziło di spadku wykorzystania mocy instalacji olefin o 13 pkt. proc. Spadek był także wywołany postojem instalacji olefin w czeskim Unipetrolu.

Najważniejszymi projektami zrealizowanymi w 2013 roku w segmencie petrochemicznym była Budowa Centrum Edukacyjnego i Badawczego UniCRE w Unipetrolu oraz budowa układu odbioru Big Bag we włocławskim Anwilu. Natomiast najważniejszymi tegorocznymi projektami w tym segmencie będą remonty i modernizacje oraz budowa linii polietylenu PE3 w Unipetrolu.

W perspektywie wszystkich obszarów działalności Grupy kondycja segmentu petrochemicznego prezentuje się korzystnie. W 2013 roku przychody Orlenu wyniosły 113,9 mld zł, co oznacza spadek ze 120,1 mld zł w 2012 roku. Wynik operacyjny EBIDTA wyniósł 2,5 mld zł (wobec 4,28 mld zł w 2012 r.), zaś wynik netto - 90 mln zł (w 2012 roku - 2,17 mld zł). Dobry wynik wypracował segment detaliczny, gdzie całoroczny wynik EBIDTA LIFO wyniósł 1,27 mld zł i był o 26 proc. wyższy niż w 2012 roku. Porównując ostatnie kwartały 2012 i 2013 roku wzrost wyniósł aż 71 proc. Gorzej natomiast wyglądał sytuacja w sektorze rafineryjnym, gdzie wyniki całoroczne za 2013 rok były o 78 proc. gorsze niż w 2012 roku (spadek z 2,12 mld zł do 466 mln zł.

- W minionym roku mierzyliśmy się z bardzo trudnymi warunkami dla branży rafineryjnej, by kolejny raz udowodnić, że dzięki dobrej sytuacji płynnościowej oraz zrównoważonej strategii rozwoju jesteśmy w stanie sprawnie funkcjonować w niekorzystnym otoczeniu i osiągać stabilne wyniki - skomentował wyniki Jacek Krawiec, prezes zarządu PKN Orlen. - Rok 2013 był dla Koncernu przełomowy. Poprzez zakup kanadyjskiej spółki wydobywczej TriOil, PKN Orlen stał się firmą globalną, rozwijającą nowe obszary działalności - energetykę i wydobycie - które w długiej perspektywie pozwolą jeszcze bardziej uodpornić się na wahania koniunktury w branży rafineryjnej.


brak
 

Największy koncern petrochemiczny w Polsce.

Polska