Drukuj

Spadły zyski producenta tworzyw sztucznych SABIC reports lower net profits

Spadły zyski producenta tworzyw sztucznych
Koncern SABIC podał wyniki finansowe za IV kwartał ub.r. oraz za cały rok 2015. Zysk netto saudyjskiego potentata wyniósł w minionym kwartale 821,6 mln dol., co oznacza spadek o 29,36 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014, kiedy to zysk netto wyniósł 1,16 mld dol. W ujęciu całorocznym zysk netto za rok 2015 wyniósł 5,01 mld dol., o 19,57 proc. mniej aniżeli w roku 2014 - wówczas spółka odnotowała zysk netto w wysokości 6,23 mld dol.

Wyniki finansowe skomentował Yousef Al-Benyan, wiceszef koncernu. Zauważył on, iż poziom zysków znacząco obniżył się w IV kw. ub.r. z powodu trudnego otoczenia na rynku globalnym. Al-Benyan zauważył przy tym, że za spadek zysków odpowiedzialna jest przede wszystkim przecena na rynku metali, gdzie koncern jest także aktywny.

Jeśli chodzi o gałąź petrochemiczną, w której używane są gaz i ropa naftowa w roli surowców, to - zdaniem przedstawiciela firmy - cykliczne wahania są w tym przypadku normalne, a SABIC jest dobrze przygotowany, aby sprostać takim wyzwaniom. Należy przy tym zauważyć, że w 2015 roku SABIC zwiększył produkcję w tym segmencie o 1 proc., natomiast wolumen sprzedaży zwiększył się o 4 proc. Al-Benyan zwrócił uwagę, że osłabienie popytu wiązało się między innymi ze zmniejszonym popytem ze strony rozwijających się krajów Azji i dojrzałych gospodarek europejskich.

Przedstawiciel koncernu podał, iż SABIC przechodzi obecnie proces transformacji, który ma z jednej strony uodpornić firmę na fluktuacje na rynkach światowych oraz uczynić ją zdolną do raczenia sobie z potencjalnymi zagrożeniami. Dlatego też prowadzony jest proces oceny prowadzonej działalności, aby skorelować ją z potrzebami klientów. Doprowadziło to już do ograniczenia liczby strategicznych jednostek biznesowych (z sześciu do pięciu). Koncern pracuje nad zwiększeniem konkurencyjności na rynkach m.in. poprzez zwiększenie portfolio produktowego i wprowadzanie innowacji technologicznych.

Ponadto SABIC realizuje strategię wzrostu wyznaczoną do roku 2025, która obejmuje m.in. większą integrację obszarów działalności firmy i rozszerzenie jej skali.


Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego
 

Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego jak również do wytłaczania, tworzywa konstrukcyjne