Spadły zyski producenta tworzyw sztucznych

Spadły zyski producenta tworzyw sztucznych
Koncern SABIC podał wyniki finansowe za IV kwartał ub.r. oraz za cały rok 2015. Zysk netto saudyjskiego potentata wyniósł w minionym kwartale 821,6 mln dol., co oznacza spadek o 29,36 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014, kiedy to zysk netto wyniósł 1,16 mld dol. W ujęciu całorocznym zysk netto za rok 2015 wyniósł 5,01 mld dol., o 19,57 proc. mniej aniżeli w roku 2014 - wówczas spółka odnotowała zysk netto w wysokości 6,23 mld dol.

Wyniki finansowe skomentował Yousef Al-Benyan, wiceszef koncernu. Zauważył on, iż poziom zysków znacząco obniżył się w IV kw. ub.r. z powodu trudnego otoczenia na rynku globalnym. Al-Benyan zauważył przy tym, że za spadek zysków odpowiedzialna jest przede wszystkim przecena na rynku metali, gdzie koncern jest także aktywny.

Jeśli chodzi o gałąź petrochemiczną, w której używane są gaz i ropa naftowa w roli surowców, to - zdaniem przedstawiciela firmy - cykliczne wahania są w tym przypadku normalne, a SABIC jest dobrze przygotowany, aby sprostać takim wyzwaniom. Należy przy tym zauważyć, że w 2015 roku SABIC zwiększył produkcję w tym segmencie o 1 proc., natomiast wolumen sprzedaży zwiększył się o 4 proc. Al-Benyan zwrócił uwagę, że osłabienie popytu wiązało się między innymi ze zmniejszonym popytem ze strony rozwijających się krajów Azji i dojrzałych gospodarek europejskich.

Przedstawiciel koncernu podał, iż SABIC przechodzi obecnie proces transformacji, który ma z jednej strony uodpornić firmę na fluktuacje na rynkach światowych oraz uczynić ją zdolną do raczenia sobie z potencjalnymi zagrożeniami. Dlatego też prowadzony jest proces oceny prowadzonej działalności, aby skorelować ją z potrzebami klientów. Doprowadziło to już do ograniczenia liczby strategicznych jednostek biznesowych (z sześciu do pięciu). Koncern pracuje nad zwiększeniem konkurencyjności na rynkach m.in. poprzez zwiększenie portfolio produktowego i wprowadzanie innowacji technologicznych.

Ponadto SABIC realizuje strategię wzrostu wyznaczoną do roku 2025, która obejmuje m.in. większą integrację obszarów działalności firmy i rozszerzenie jej skali.


Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego
 

Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego jak również do wytłaczania, tworzywa konstrukcyjne

Polska