Specjalistyczne uprawnienia dla firmy z Grupy PCC

Specjalistyczne uprawnienia… Transportowy Dozór Techniczny nadał spółce Apakor-Rokita z Brzegu Dolnego specjalistyczne uprawnienia, pozwalające między innymi na wykonywanie napraw i modernizacji szerokiej gamy cystern kolejowych i drogowych, bębnów i zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do transportu materiałów niebezpiecznych, spełniających  wymogi międzynarodowych norm dotyczących drogowego i kolejowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR i RID).

Spółka posiada warunki organizacyjno-techniczne do przygotowywania ciśnieniowych urządzeń transportowych dla badań okresowych, pośrednich i nadzwyczajnych w zakresie: cystern kolejowych, bębnów ciśnieniowych oraz butli ciśnieniowych. Zostały one potwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną Transportowy Dozór Techniczny na zgodność z wymaganiami Dyrektywy 2010/35/UE.

- Uzyskane uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego są potwierdzeniem, że spółka posiada wykwalifikowany personel oraz zaplecze techniczne niezbędne do wykonywania usług objętych zakresem uprawnień - mówi Andrzej Przychodny, prezes Apakor-Rokita Sp. z o.o. - Rozszerzenie zakresu działalności w powyższym obszarze przyczyni się do wzrostu efektywności działalności operacyjnej spółki poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania posiadanych zasobów sprzętowych oraz wysokich kwalifikacji pracowników spółki.

Apakor-Rokita specjalizuje się w wykonawstwie, remontach oraz montażu aparatury przemysłowej, rurociągów i konstrukcji stalowych głownie dla branży chemicznej, petrochemicznej, koksowniczej oraz dla przemysłu górniczego. Spółka od lat ma stabilną i ugruntowaną pozycję na rynku, popartą ponad dwudziestoletnim doświadczeniem oraz licznymi referencjami zdobytymi w trakcie realizacji inwestycji dla firm krajowych oraz zagranicznych.

Spółka należy do składającej się z 20 podmiotów Grupy Kapitałowej PCC Rokita, z PCC Rokita SA jako spółką dominującą. Przychody netto Grupy za 3 kwartały ub.r. wyniosły ponad 850 mln zł i wzrosły o 11 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku 2012.


Czytaj więcej:
Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4

Reportaże

Forum