Sposób montażu systemu gorąco kanałowego

Sposób montażu systemu gorąco…
Prezentujemy szczegółowe omówienie postępowania prowadzącego do montażu systemu gorąco kanałowego GK.

W skład kompletnego systemu GK wchodzi: tuleja wlewowa z pierścieniem izolującym oraz grzałka opaskową, rozdzielacz z zaprasowanymi grzałkami, czujniki temperatury TP-2, podkładki dystansowe i podkładka podporowa z kołkiem centralnym, przewody do zasilania grzałek rozdzielacza, śruby mocujące, kołek ustalający, dysze grzejne.

Podstawowym aspektem pojawiającym się w momencie konieczności zamontowania systemów gorąco kanałowych GK jest osiągnięcie bardzo wysokiego poziomu szczelności na złączu pomiędzy dyszą i rozdzielaczem. Z tego tez powodu system GK powinien w stanie rozgrzanym dysponować zaciskiem osiągającym granicę ok. 0,05 mm.

Co jednak należy zrobić, aby uzyskać tego rodzaju wynik. Postaramy się w kilku krokach wyjaśnić jak znaleźć rozwiązanie tego problemu.

Przede wszystkim w pierwszej kolejności należy zapoznać się i sprawdzić fundamentalne dla całego procesu montażu wymiary dysz oraz wymiary gniazd zabudowy dysz. Potem pojawia się obowiązek umieszczenia dysz bez pierścieni PU w specjalnych otworach płyty matrycowej. Gdy zostanie to już wykonane, wówczas trzeba dokonać pomiaru wysokości kołnierzy K. Dopuszczalna tolerancja K wynosi +/- 0,01mm. Koniecznym jest też ustalenie wymiaru wysokości podkładki podporowej PP (rys. 1).

Następny etap wykonywania zadania wiąże się z procedurą umieszczenia kołka ustalającego w płycie matrycowej. (rys.2). Gdy to zostanie już zrealizowane, wówczas czas zająć się włożeniem bloku rozdzielacza do formy. Odbywa się to poprzez oparcie go na podkładce podporowej PP i kołnierzach dysz. W dalszej części prac koniecznym jest sprawdzenie równoległości położenia rozdzielacza względem belek dystansowych. W tym wypadku możliwa tolerancja także wynosi +/- 0,01 mm.

Jednym z najtrudniejszych zadań jest obliczenie rozszerzalności systemu. W tym celu należy skorzystać z wzoru: S = a (K + H1) x (Tw - Tf) - z, gdzie:
  • a - współczynnik rozszerzalności cieplnej stali: 0,0000125 1/K
  • Tw - temperatura wtrysku (gorącego kanału),
  • Tf - temperatura formy,
  • S - luz,
  • K - wysokość kołnierza dysz,
  • H1 - grubość płyty rozdzielacza (wymiar zmierzony),
  • z - zacisk 0,05 mm.


Gdy zostanie to wykonane, wówczas podkładkę dystansową PD o wymiarze H3 należy doszlifować do wymiaru H2 - S.

Końcowa część prac to wyjęcie rozdzielacza z formy, włożenie pierścieni uszczelniających do dysz oraz ponownie włożenie rozdzielacz do formy. Przykręcając płytę mocującą formy należy użyć minimum dwie śruby M10 w klasie 10,9 na każdą dyszę. Moment przykręcania to 80 Nm.

Korpus rozdzielacza wykonany jest ze stali. Rozdzielacz wyposażony jest w grzałki rurowe zaprasowane modyfikowanymi proszkami miedzi oraz miedzią lub mosiądzem, dzięki czemu można uzyskać dobre przekazywanie ciepła, równomierny rozkład temperatury. Zainstalowana moc grzejna nie powinna przekraczać 3000 W na jedną strefę regulacji. Średnica kanałów wewnątrz rozdzielacza jest dobierana na podstawie objętości wtrysku oraz rodzaju i lepkości tworzywa sztucznego.

Materiał powstał przy współpracy z firmą Elwik. Specjalizuje się ona w wykonawstwie form wtryskowych i produkcji kompletnych systemów gorąco kanałowych: regulatorów temperatury, rozdzielaczy i akcesoriów oraz dysz grzewczych.

Czytaj więcej: Technologie 472 Forma 43

brak
 

Oferujemy kompletne systemy gorąco-kanałowe GK: regulatory temperatury, dysze grzewcze, rozdzielacze i akcesoria, formy wtryskowe

Polska