Spotkanie branży tworzyw sztucznych 2017

Po przerwie kawowej obfitującej w kuluarowe dyskusje, głos zabrał Rudiger Baunemann z Plastics Europe Deutschland, mówiąc o tworzywach sztucznych w kontekście bezpieczeństwa użytkowników. Robert Szyman, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, omówił potencjalne skutki wprowadzenia ograniczeń stosowania dwutlenku tytanu dla branży przetwórców tworzyw sztucznych.

Uczestnicy konferencji z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji przedstawiciela administracji rządowej. Łukasz Sosnowski reprezentujący Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju przedstawił odpowiedź Polski na europejskie propozycje Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). W czerwcu 2016 roku opublikowano Zarządzenie Ministra Rozwoju w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Do prac w Zespole zostali zaproszeni przedstawiciele resortów: środowiska, edukacji narodowej, energii, infrastruktury i budownictwa, nauki i szkolnictwa wyższego, rodziny, pracy i polityki społecznej, rolnictwa i rozwoju wsi oraz zdrowa. Przedstawiciel Ministerstwa poinformował, że w robocze prace Zespołu włączeni zostaną także przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki i inne podmioty, których dotyczy GOZ. Celem prac Zespołu jest określenie szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron w kontekście transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, wypracowywanie stanowiska do inicjatyw Unii Europejskiej dotyczących transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz opracowanie i monitorowanie Mapy Drogowej w zakresie wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce, określającego w szczególności cele i priorytety działania wraz z ich horyzontem czasowym i instytucjami odpowiedzialnymi za ich realizację.

Łukasz Sosnowski

Łukasz Sosnowski

Referatem kończącym sesję było wystąpienie Kazimierza Borkowskiego z Fundacji PlasticsEurope Polska, który omówił zagadnienie tworzyw sztucznych uznawanych za jeden z obszarów o kluczowych znaczeniu dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Tworzywa sztuczne należą do jednego z pięciu (pozostałe to: straty żywności, surowce krytyczne, budownictwo i rozbiórki oraz biomasa i bioprodukty) krytycznych zagadnień dla powodzenia GOZ. Problemem niezwykle istotnym dla branży tworzyw jest kwestia zagospodarowania odpadów, skupiająca uwagę legislatorów. Trwają wciąż dyskusje nad konkretnymi rozwiązaniami tej kwestii. 14 marca br. podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego debatowano w sprawie pakietu czterech dyrektyw dotyczących gospodarowania odpadami. Zaproponowano wyznaczenie ambitniejszych celów w zakresie zwiększenia poziomu ich recyklingu, do roku 2030 odzysk winien wynosić 80% masy wszystkich opakowań, a 60% w przypadku opakowań z tworzyw sztucznych do roku 2025.

Finalnym punktem konferencji była dyskusja panelowa, której celem była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie czy GOZ wymusi transformację przemysłu tworzyw sztucznych i jaki będzie jej kierunek. W dyskusji moderowanej przez Jerzego Majchrzaka wzięli udział przedstawiciele przemysłu i administracji, w tym wymienieni już prelegenci: Rudiger Baunemann, Tadeusz Nowicki, Łukasz Sosnowski, Maciej Kostański - dyrektor biura zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych oraz Maciej Kubanek - prezes zarządu Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”.

Debata


Dyskutanci, będący przedstawicielami różnych interesariuszy GOZ, zagwarantowali wielowątkową i stojącą na bardzo wysokim poziomie merytorycznym debatę, w której znalazło sie miejsce zarówno na analizę problemów dotykających przetwórców tworzyw jak i próbę określenia dróg, którymi winna podążać branża. Wydaje się, iż szczególnie ważną kwestią dla powodzenia GOZ jest współpraca wszystkich zainteresowanych środowisk, włączając w to szczególnie administrację rządową.

Jacek Leszczyński

Zdjęcia
J. LeszczyńskiJola M. Jola M.
*.190.16.141

Wysłany: 2017-06-13 14:16:22

Czy ktoś mi może wyjaśnić co to jest nasilenie tendencji populistycznych na świecie, jak się to mierzy, co na to wpływa i dlaczego ten slajd w sposób dobitny to pokazuje? Bo ja myślę, że to bełkot straszny.

Jacek_l
Jacek_l

Wysłany: 2017-06-13 15:16:39

Jola M. #(on) napisał:
Czy ktoś mi może wyjaśnić co to jest nasilenie tendencji populistycznych na świecie, jak się to mierzy, co na to wpływa i dlaczego ten slajd w sposób dobitny to pokazuje? Bo ja myślę, że to bełkot straszny.

Szanowna Pani, śpieszę wyjaśnić. Slajd użyty podczas prelekcji pana Jeremiego Mordasewicza pochodzi z raportu Bridgewater Associates "Populism: Phenomenon", opublikowanego 22 marca br., autorstwa R. Dalio, S. Krygera, J. Rogersa, G. Davisa. Bazuje on na ilościach głosów oddanych w wyborach na partie populistyczne lub anty-establismentowe w krajach rozwiniętych (np. USA, Wlk. Brytanii, Niemczech, Japonii itp.). Jak piszą sami autorzy, za te partie uważają oni takie, które występują przeciwko dotychczasowemu ładowi politycznemu. Oczywiście, jak wskazują autorzy, badanie jest przybliżone, wskazuje jednak jasno kierunki obecnych trendów.

Zatem zgodnie z zamysłem autorów wzrost tendencji populistycznych na świecie można mierzyć m. in. wzrostem ilości głosów oddawanych na partie uznawane za populistyczne. Co wydaje się dość logiczne.

Odnosząc się natomiast do samej wypowiedzi prelegenta - niepokój może budzić poziom tego poparcia. Jest on najwyższy od lat pięćdziesiątych i zbliżony do poziomu notowanego pod koniec lat trzydziestych. Myślę, że stąd analogia.

Zapraszam do lektury pełnej treści raportu, który znajduje się pod adresem: https://www.bridgewater.com/resources/bwam032217.pdf

Pozdrawiam

Jacek Leszczyński

Jola M. Jola M.
*.190.16.141

Wysłany: 2017-06-14 10:33:37

Dziękuję za odpowiedź. Populizm uważam za określenie obrażające stosowane wobec tych, których się nie lubi i którzy występują przeciwko aktualnemu ładowi. Ale ten ład uznał, że zmienić go nie wolno, a każdy kto tego spróbuje ma być z definicji obrażony poprzez nazwanie go populistą. Zamiast argumentacji jest słowo "populista", które ma zamknąć dyskusję. Populista, czyli ktoś gorszy lub głupszy. Użycie określenia populista ma zwalniać z konieczności dyskusji. Pozdrawiam. JM

Jacek_l
Jacek_l

Wysłany: 2017-06-14 10:52:58

Jola M. #(on) napisał:
Dziękuję za odpowiedź. Populizm uważam za określenie obrażające stosowane wobec tych, których się nie lubi i którzy występują przeciwko aktualnemu ładowi. Ale ten ład uznał, że zmienić go nie wolno, a każdy kto tego spróbuje ma być z definicji obrażony poprzez nazwanie go populistą. Zamiast argumentacji jest słowo "populista", które ma zamknąć dyskusję. Populista, czyli ktoś gorszy lub głupszy. Użycie określenia populista ma zwalniać z konieczności dyskusji. Pozdrawiam. JM

Populizm
[fr. < łac. populus ‘lud’],
politol. tendencja społeczno-polityczna (nasilenie określonych przekonań i zachowań), charakteryzująca się wiarą w mądrość i uczciwość prostego człowieka, niechęcią do wykształconych elit, specjalistów, ekspertów, przywiązaniem do prostych wyjaśnień i rozwiązań oraz roszczeniowym stosunkiem do państwa i wyższych warstw społecznych.

Termin „populizm” jest też używany jako synonim demagogii, schlebiania masom, odwoływania się do psychologii tłumu, żerowania na irracjonalnych nadziejach, budowania wpływu polit. i jego masowej bazy na rozbudzaniu emocji, iluzji i roszczeń, obietnicach bez pokrycia itd.

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/populizm;3960525.html

Ma Pani prawo oczywiście do własnych definicji.

Pozdrawiam. JL