Spotkanie praktyków przetwórstwa tworzyw sztucznych we Wrocławiu

Spotkanie praktyków przetwórstwa tworzyw sztucznych we Wrocławiu
Znaczenie urządzeń peryferyjnych w technologii wtryskiwania tworzyw sztucznych to temat czwartego już Spotkanie Praktyków Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych. Seminarium w ubiegłym tygodniu odbyło się we Wrocławiu.

Jak zwykle imprezę zorganizowało Laboratorium Tworzyw Sztucznych Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji na wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej we współpracy z wrocławską firmą Dopak. Spotkanie zgromadziło blisko sto osób. W ciągu kilku godzin zaprezentowano m.in. takie tematy jak znaczenie termostatowania form wtryskowych, systemy podawania i dozowania tworzywa do wtryskarek, znaczenie suszenia tworzyw przed wtryskiwaniem, systemy chłodzenia i wykorzystania ciepła we wtryskowniach oraz systemy szybkiego mocowania form na wtryskarkach.

Z zestawu kilku zaprezentowanych tematów jednym z ciekawszych wydaje się prezentacja Szczepana Kawy z firmy Dopak. Mówił on o chłodzeniu maszyn z wykorzystaniem ciepła odpadowego.

Chłodzenie oleju hydraulicznego stanowi średnio ok. 70 proc. całkowitej energii chłodzenia. Jak przyznał optymalna temperatura oleju hydraulicznego to 45 st. C. Powyżej 45 st. C następuje bowiem przedwczesne zużycie uszczelniaczy oraz degradacja oleju. Z kolei poniżej tej temperatury mamy do czynienia ze zwiększonymi oporami ruchu w przewodzie hydraulicznym. Następuje również zwiększenie zużycia energii elektrycznej oraz pogorszeniu ulegają właściwości smarne.

Spotkanie Praktyków Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych we Wrocławiu

Medium chłodzące olej to oczywiście woda, mieszanka wody z glikolem. Należy pamiętać by temperatura oscylowała w przedziale 30-35 st. C.

Jeśli idzie natomiast o medium chłodzące formę wtryskową, to tutaj temperatura musi wynosić 10-15 st. C lub w zależności od wymaganego procesu technologicznego.

Sam system Systemy chłodzenia można podzielić na stanowiskowy i centralny, a także jednoobiegowy oraz dwuobiegowy.

Czym się one różnią i gdzie znajdują swoje zastosowania?

System stanowiskowy stosuje się tam, gdzie występują indywidualne wymagania procesu technologicznego. Dla przykładu może to być zakład posiadający jedną lub kilka maszyn. Natomiast system centralny znajduje zastosowanie w zakładach posiadających kilkanaście lub więcej maszyn oraz tam ważny jest odzysk ciepła odpadowego do celów grzewczych.

Mówiąc natomiast o systemie jednoobiegowym mamy na myśli takie jego zastosowanie jak chłodzenie oleju hydraulicznego we wtryskarkach i formy, które odbywa się w zakresie temperatur 20-25 st. C i w odniesieniu do tworzyw technicznych PC, ABS, PA.

Najczęstsze zastosowania systemu dwuobiegowego to z kolei chłodzenie form wtryskowych w zakresie temperatur 10-15 st. C, chłodzenie oleju hydraulicznego w zakresie temperatur 30-35 st. C, wykorzystywanie go do poliolefin, chłodzenie form za pomocą agregatu ziębniczego i chłodni wentylatorowej, a także chłodzenie oleju hydraulicznego za pomocą chłodni wentylatorowej.