Spotkanie praktyków przetwórstwa tworzyw sztucznych we Wrocławiu


Znaczną część swego wystąpienia Szczepan Kawa poświęcił na omówienie systemu odzysku ciepła. Apelował o wykorzystywanie ciepła poprodukcyjnego. W okresie grzewczym zamiast schładzać wodę poprzez chłodnie wentylatorowe, można użyć ciepła poprodukcyjnego do ogrzewania. Dla porównania bowiem 1 kW energii grzewczej z odzysku ciepła kosztuje 0,02 euro natomiast 1 kW energii grzewczej z kotłowni kosztuje 0,05 euro.

Jak wyliczał przedstawiciel firmy Dopak system chłodzenia o mocy 500 kW dla ok. 2.000-2.500 kg/h tworzywa generuje 660 kW ciepła odpadowego.
Wykorzystanie tego ciepła w ciągu sezonu grzewczego tj. 2100 godzin daje oszczędności rzędu 37,4 tys. euro rocznie. Dla porównania przy marży w wysokości 2 proc. oszczędności te odpowiadają wzrostowi obrotu o 1,87 mln euro rocznie.

- Wzorujmy się na naturze. Przez cześć roku temperatura zewnętrzna jest niższa od temperatury wody chłodzącej, dzięki czemu możemy w bardzo korzystny sposób produkować wodę chłodzącą. Dla przykładu woda chłodnicza przepływając przez chłodnię wentylatorową jest schładzana do odpowiedniej, wymaganej przez proces produkcyjny temperatury - tłumaczył.

Spotkanie Praktyków Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych we Wrocławiu

Zastosowanie chłodni wentylatorowych zamiast wież chłodniczych umożliwia wysokie obniżenie zużycia wody oraz redukcję ilości odprowadzanych ścieków.

Za przykład niech posłuży tu sytuacja, w której wieża chłodnicza o mocy 660 kW zużywa w ciągu 6 tys. godzin pracy rocznie około 6.600 m3 wody i obciąża środowisko ściekami w ilości przeszło 3.300 m3 rocznie. Roczne koszty z tego tytułu włącznie z chemikaliami do uzdatniania to 21 tys. euro rocznie.

- Zaoszczędzona energia może nas niewiele kosztować - zapewniał Szczepan Kawa. - Marża w zakresie produktów z tworzyw sztucznych zawiera się pomiędzy 1,5 i 3 proc. Aby zysk przy marży w wysokości 2 proc. wzrastał 10 tys. euro rocznie, wzrost obrotu musi wynosić 500 tys. euro rocznie.

Jak zatem można obniżyć koszty energii?

Na pewno nie uda się tego osiągnąć poprzez zmniejszenie ceny oleju opałowego, zmniejszenie ceny gazu, zmniejszenie ceny energii elektrycznej, a także zmniejszenie ceny za wodę i kanalizację.

Jedyne możliwe rozwiązania to redukcja zużycia oleju/gazu poprzez wykorzystanie odpadowego ciepła poprodukcyjnego tzw. odzysk ciepła.

Inne metody to mniejsze zużycie energii elektrycznej poprzez zastosowanie energooszczędnych systemów chłodzenia. Wreszcie rozwiązaniem może być także zmniejszenie zużycia wody poprzez zastosowanie zamkniętego obiegu chłodni wentylatorowej zamiast wież chłodniczych.