Sprzedaż i zysk BASF wzrosły w trzecim kwartale 2017 roku

W segmencie Performance Products sprzedaż wzrosła o 2% w porównaniu do trzeciego kwartału 2016 roku, osiągając niemal 4 mld euro w wyniku wzrostu wolumenu we wszystkich oddziałach. Ceny sprzedaży pozostały na tym samym poziomie w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. Wzrost cen w dywizjach Dispersions & Pigments oraz Care Chemicals został w dużej mierze zniwelowany znacznymi spadkami cen w dziale Nutrition & Health. Wahania kursów walut, zwłaszcza dolara amerykańskiego i wahania portfela, osłabiły wzrost sprzedaży. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi spadł o 88 mln euro do 385 mln euro. To przede wszystkim efekt dalszego spadku cen witamin, a także stałej presji na marże w wielu obszarach biznesowych z powodu wyższych cen surowców. Wskaźnik EBIT obejmował dochody szczególne osiągnięte w segmencie Performance Chemicals na skutek przeniesienia segmentu środków chemicznych dla wyrobów skórzanych do grupy Stahl.

Sprzedaż w segmencie Functional Materials & Solutions wzrosła o 7% w porównaniu z trzecim kwartałem 2016 r., osiągając wysokość ok. 5 mld euro. To przede wszystkim efekt wyższych cen, jak również wpływ biznesu Chemetall, który został przejęty od Albemarle w grudniu 2016 r. Wielkość sprzedaży wzrosła w każdej z dywizji, z wyjątkiem Catalysts, gdzie BASF Gdzie BASF wskazał na istotny spadek wielkości obrotu metalami szlachetnymi. W porównaniu z trzecim kwartałem 2016 r., nastąpił wzrost wielkości sprzedaży w przemyśle motoryzacyjnym i budowlanym. Sprzedaż nieznacznie spadła na skutek wahań kursów walut. Osiągając poziom 397 mln euro, EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi osiągnął wynik o 100 mln euro niższy w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. Zysk był niższy przede wszystkim ze względu na niższe marże spowodowane wyższymi cenami surowców.

Sprzedaż w segmencie Agricultural Solutions spadła o 6% w porównaniu z trzecim kwartałem 2016 roku - osiągając poziom 987 mln euro. Był to przede wszystkim efekt spadku cen i wolumenu w Brazylii. Negatywne skutki wahań kursowych wywarły dodatkową presję na rozwój sprzedaży. Firma BASF zdołała jednak nieznacznie zwiększyć ogólną wielkość sprzedaży. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 76 mln euro do 21 mln euro. Wynikało to przede wszystkim z trudnej sytuacji na rynku w Brazylii. Zamknięcie zakładów produkcyjnych w Beaumont w Teksasie i Manatí w Puerto Rico ze względu na huragany również miało negatywny wpływ na wysokość dochodów. Koszty stałe były na tym samym poziomie w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku.

Sprzedaż w segmencie Oil & Gas wzrosła o 20% w stosunku do roku poprzedniego - do poziomu 739 mln euro, głównie z powodu wyższych cen i wolumenów. Średnia cena baryłki ropy typu Brent w trzecim kwartale 2017 roku wyniosła 52 USD (w roku poprzednim: 46 USD). Ceny gazu na europejskim rynku kasowym również wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost wolumenu był głównie spowodowany wzrostem wielkości sprzedaży gazu. Odnotowano również nieznaczny wzrost wolumenu produkcji. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 14 mln euro do 180 mln euro. W poprzednim roku uwzględniono wypłatę odszkodowań wynikających z renegocjacji umów. Odnotowano natomiast znaczny przyrost dochodów netto - z 33 mln euro do 139 mln euro. To przede wszystkim efekt specjalnych dochodów z tytułu sprzedaży udziałów w koncesji na gaz ziemny w Argentynie.

Biorąc pod uwagę wielkość sprzedaży na poziomie 548 mln euro, sprzedaż w pozostałych segmentach (Other) wzrosła o 2% w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. To przede wszystkim efekt większej sprzedaży usług. EBIT przed kosztami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 92 mln euro do minus 325 mln euro, częściowo w wyniku efektów wyceny długoterminowego programu motywacyjnego BASF.

Źródło: BASF


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska