Sprzedaż pakietu 80% akcji ZAT S.A.

Sprzedaż pakietu 80% akcji… Umowa prywatyzacyjna dotycząca sprzedaży 80% akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. firmie PCC AG podpisana. Dziś (tj. 3.04.2006r.) zgodnie z harmonogramem prywatyzacji Zarząd Nafty Polskiej S.A. podpisał z firmą PCC AG umowę sprzedaży pakietu 80% akcji ZAT S.A.

Cena za pakiet należących do Nafty Polskiej S.A. 80% akcji spółki została ustalona na poziomie 365.760.000 zł, co oznacza cenę za 1 akcję w wysokości 190.50 zł, a wartość pakietu inwestycyjnego wynosi ok. 500 mln zł, w ramach którego PCC AG bezwarunkowo zobowiązało się w okresie 5 lat do budowy instalacji wytwarzania polioksymetylenu, dokończenia budowy instalacji granulacji mechanicznej nawozów oraz realizacji innych inwestycji gwarantowanych opisanych w załączniku do umowy – podaje Nafta Polska S.A. w specjalnym komunikacie.

W przypadku Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. wzrost ceny za pakiet akcji wyniósł 8,86 % (29.760.000 zł) i około dwu i półkrotny wzrost poziomu inwestycji gwarantowanych - głosi komunikat.

Komentarz
Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego ZAT S.A. Ryszarda Ścigały:

Firma została dobrze przygotowana do prywatyzacji, a proces był prowadzony transparentnie, czego dowodem jest podpisanie tej umowy. Osobiście cieszy mnie bezprecedensowy wzrost wartości Firmy i uzyskanie ceny za akcje kilkakrotnie przewyższającej cenę nominalną.

Ostatnie dni upłynęły nam na intensywnym wypełnianiu kilku warunków, w tym podpisania ostatecznych porozumień licencyjnych z trzema partnerami. Tym samym zostały usunięte wszystkie kwestie, które mogłyby być spornymi.

Znajdujemy się w nowej rzeczywistości i prawdopodobnie przyjdzie nam żyć w nowych warunkach i z nowymi oczekiwaniami artykułowanymi już przez podmiot prywatny, który staje się właścicielem Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

Czytaj więcej: