Środki czyszczące dla procesu formowania wtryskowego

Regularne stosowanie granulatów czyszczących zapobiega dodatkowo osadzaniu się nagarów oraz wydłuża żywotność układów plastyfikujących maszyn. Granulat czyszczący stosuje się w proporcjach ok. 20% z tworzywem pierwotnym lub dobrej jakości regranulatem (w miarę transparentnym). Przepuszczenie od 10 do 25 kilogramów takiej mieszanki (w zależności od wielkości ślimaka) powoduje wyczyszczenie układu plastyfikującego w stopniu zadowalającym. Produkt ten jest przeznaczony do uszlachetniania tworzyw sztucznych w procesie przetwórstwa metodą rozdmuchu, wtrysku oraz wytłaczania. Jest też używany jako dodatek do oczyszczania maszyn po przetwórstwie tworzyw typu PP, LDPE, HDPE, LLDPE, PC, ABS, PET, PVC.

Niektóre granulaty do czyszczenia ślimaka i cylindra zmieniają stan po podgrzaniu w cylindrze. Środek dociera do martwych obszarów, gdzie osadza się spalony materiał. Usuwa pozostałości poprzednich serii produkcyjnych; w tym czarne plamki, spowodowane przez zwęglone tworzywo. Eliminuje pigmenty, które mają tendencję do przylegania do ślimaka i ścianki cylindra; jest gotowy do użycia bez mieszania, nieścierny i łatwy w zastosowaniu. Obniża koszt odrzutów poprzez usunięcie pozostałości takich jak pigmenty podczas zmiany. Działanie tego produktu związane jest z lekkim spienieniem środka, co pozwala na lepszą penetrację trudno dostępnych miejsc podnosząc efekt czyszczenia. Przypalenia są usuwane z powierzchni ślimaka oraz cylindra dzięki reakcji chemicznej. Preparat posiada także właściwości polerujące (lecz nie ścierne), przez co powierzchnia wewnątrz cylindra pozostaje gładka, zatem późniejsze przywieranie osadów będzie utrudnione.

Zalety granulatów:

  • są wykorzystywane powszechnie dla wszystkich tworzyw termoplastycznych
  • ograniczają do minimum utratę drogich surowców
  • służą do czyszczenia ślimaków, cylindrów, gorących kanałów (jeśli nie występują martwe strefy)
  • są łatwe w obsłudze – bez mieszania wstępnego, suszenia; gotowe do użycia
  • zapewniają wysoką skuteczność czyszczenia przy niewielkim zużyciu (uzależnionym od średnicy ślimaków)
  • ułatwiają przejście z koloru na kolor, oszczędzają czas i koszty w związku ze skróconym czasem przestoju maszyny
  • redukują braki i odpad
  • nie zawierają składników ściernych, mogą być tłoczone aż do narzędzia lub poprzez narzędzie.

Płynne preparaty

Preparaty umożliwiają w prosty i szybki sposób usunąć pozostałości tworzywa polimerowego z powierzchni ślimaków, cylindrów i głowic wytłaczarskich bez konieczności ich demontażu. Proces czyszczenia maszyn może zostać skrócony ok. 5-krotnie, co daje wymierne korzyści właścicielowi przedsiębiorstwa. W zależności od potrzeb i rodzaju tworzywa, środki czyszczące mogą być stosowane do 280°C lub nawet 320°C – zależnie od procesu dla danego tworzywa.
Środki płynne miesza się z polietylenem, a następnie tak przygotowaną mieszankę dozuje się po zakończonym procesie produkcyjnym do leja zasypowego. Proces czyszczenia układu w przypadku środków płynnych trwa około 20 minut. Oferowane środki zawierają składniki, które pod wpływem temperatury na poziomie 200–260°C / 280°C / 320°C (zależnie od typu) silnie ekspandują, oczyszczając tym samym układ plastyfikujący.

Podsumowanie

Handlowe mieszaniny czyszczące zostały wprowadzone na rynek ponad 20 lat temu. Mimo tak długiego okresu stosowania tych dodatków, wielu przetwórców wykorzystuje nadal własne tworzywa i przemiały jako wewnętrzne środki zaradcze, w przekonaniu, że operację czyszczenia wykonują ekonomicznie. Jeżeli weźmie się jednak pod uwagę wszystkie koszty, to działanie takie okazuje się mniej rentowne. Zastosowanie takiego zmielonego tworzywa nie jest przeznaczone do czyszczenia układów plastyfikujących. Sprawdza się ono tylko podczas usuwania starego tworzywa czy koloru, ale nie ma zdolności czyszczenia osadów węglowych oraz przestrzeni utrudnionego przepływu. Co więcej, koszt czyszczenia to nie tylko porównanie pomiędzy kosztem handlowej mieszaniny czyszczącej i przemiałem. W takim przypadku należy rozważyć wszystkie czynniki mające wpływ na produktywność.

Nowoczesne zakłady produkcyjne muszą spełniać wiele wymogów dotyczących produkowanych wyrobów. Aby sprostać wysokim wymaganiom jakości stawianym przez rynek, a jednocześnie zapewnić rentowność produkcji firmy, muszą inwestować nie tylko w odpowiedni park maszynowy oraz wyspecjalizowane i wydajne narzędzia produkcyjne (formy wtryskowe, ciśnieniowe), ale również w odpowiedni proces ich czyszczenia i konserwacji.

W procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych na narzędziach mogą powstawać złogi mające negatywny wpływ na jakość produkowanych detali. Osady te składają się z produktów rozkładu tworzywa sztucznego i zawartych w nim domieszek takich jak: stabilizatory, dodatki ogniotrwałe, antystatyki i spulchniacze. Powstawanie osadów przyspiesza wysoka temperatura oraz złe odpowietrzanie narzędzi.

Autor: Marta Lenartowicz-Klik

Zdjęcia: depositphotos.com/pl