Stanowisko PlasticsEurope Polska w sprawie stosowania jednorazowych toreb

Stanowisko PlasticsEurope… Prezentujemy Stanowisko Fundacji PlasticsEurope Polska w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania jednorazowych toreb z tworzyw sztucznych o grubości poniżej 0,1 mm w jednostkach handlowych i zastąpienia ich torbami papierowymi.

Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych w Polsce, Fundacja PlasticsEurope Polska apeluje o rozwagę przy podejmowaniu decyzji związanych z eliminacją z obrotu jednorazowych toreb z tworzyw sztucznych, które są oferowane nieodpłatnie w sieciach sklepów spożywczych i innych.

Mimo istniejącego w Polsce problemu śmieci, ich gromadzenia na wysypiskach i zagrożeń dla środowiska z tym związanych, eliminacja toreb plastikowych i zastąpienie ich torbami z papieru nie przyczyni się istotnie do rozwiązania tych problemów. Wbrew oczekiwaniom decyzja taka przynieść może straty mierzone w kategoriach gospodarczych i ekologicznych - straty wynikające z pogorszenia się bilansów energetycznych, zwiększonej emisji gazów cieplarnianych, a także wystąpienia dodatkowych zagrożeń dla środowiska.

Często podkreślana i traktowana jako ważny argument łatwiejsza degradowalność papieru w porównaniu do tworzyw sztucznych to zaledwie jeden aspekt znacznie bardziej złożonej sytuacji, bowiem przy określaniu wpływu papieru czy tworzywa sztucznego na środowisko należy wziąć pod uwagę cały cykl życiowy wyrobu. Chociaż więc torby plastikowe produkowane są w całości z surowców kopalnych (gaz, ropa), to w trakcie cyklu życiowego wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych zużywa się znacznie mniej tych surowców, niż w przypadku produkcji toreb wyprodukowanych z papieru.

Równie ważne jest ograniczanie emisji gazów cieplarnianych - biodegradacja na wysypisku to źródło konkretnej ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery. Stosowanie toreb z tworzyw sztucznych zmniejsza emisję gazów cieplarnianych o 60 proc. w porównaniu do toreb papierowych, które w procesie kompostowania wydzielają metan i dużą ilość gazów cieplarnianych.

Najkorzystniejszym więc rozwiązaniem z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska jest stosowanie toreb wielokrotnego użycia tak długo, jak to jest możliwe oraz poddawanie ich procesowi recyklingu. Ściśle i bezpośrednio związana z tym jest także odpowiednia edukacja społeczeństwa odnośnie sposobu postępowania z odpadami, w tym m.in. zużytymi torbami z tworzyw sztucznych. Samo wprowadzanie zakazu stosowania poszczególnych materiałów nie ma zatem ani korzystnego wpływu na środowisko, ani nie zmniejsza stopnia „zaśmiecania”.

Reportaże

Forum