Stanowisko PlasticsEurope Polska w sprawie stosowania jednorazowych toreb


Jednocześnie Fundacja PlasticsEurope Polska podkreśla przekonanie, że najlepszą drogą prowadząca do ograniczenia niekorzystnego wpływu zużytych opakowań na środowisko jest przede wszystkim stosowanie jak najmniejszej ilości surowców do produkcji toreb, pakowanie większej ilości produktów do mniejszej liczby toreb, unikanie podwójnego opakowywania, powtórne używanie opakowań w gospodarstwach domowych, przechodzenie na torby wielokrotnego użycia oraz ich recykling. Taki sposób postępowania pozwala na istotne oszczędności w zużyciu surowców do produkcji toreb, w zużyciu nieodzyskiwalnej energii, zmniejsza zanieczyszczenie środowiska, zmniejsza ilości odpadów stałych, emisję gazów cieplarnianych i stopień zaśmiecenia otoczenia.

Szczególnie istotne jest też, aby wszelkie zmiany wprowadzane drogą administracyjną były zgodne z krajowym ustawodawstwem oraz przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej w odnośnym zakresie. Zasadnicze znaczenie ma również zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, producentów surowców, producentów opakowań, sieci dużych sklepów, wprowadzających takie torby do obrotu.

PlasticsEurope Polska

Jest to fundacja, reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce. Stanowi część europejskiego stowarzyszenia PlasticsEurope, działającego w Europie Centralnej z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem, do którego poza Polską, Niemcami, Austrią i Szwajcarią, należą również Węgry, Słowenia, Słowacja oraz Republika Czeska.

PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu.

Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90 proc.

Europejski przemysł tworzyw sztucznych w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia zasobności w Europie poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i podwyższenie standardu życia obywateli oraz umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, a także ochronę klimatu.

Ponad 1,6 miliona ludzi pracujących w około 50 tys. firm (głównie w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, które zajmują się przetwórstwem) generuje obroty o wartości powyżej 280 mld euro rocznie. Przemysł tworzyw sztucznych obejmuje producentów polimerów - reprezentowanych przez PlasticsEurope, przetwórców - reprezentowanych przez EuPC oraz producentów maszyn – reprezentowanych przez EUROMAP.