Statystyki pokazują, że warto sięgać po faktoring


Jak zatem widać faktoring umożliwia zarządzanie całym portfelem należności, co minimalizuje ryzyko strat z tytułu niespłaconych faktur. Posłużenie się instytucją faktora sprawia, że sprzedawca bądź usługodawca może otrzymać należną mu kwotę zanim stanie się ona wymagalna. Jest to szczególnie przydatne dla przedsiębiorców, którzy działają w branżach wymagających szybkich inwestycji i nie mogą sobie pozwolić na zbyt długie czekanie na pieniądze od swoich kontrahentów.

Korzystanie z usług faktora to także sposób na obniżenie kosztów własnych. Duże znaczenie ma to zwykle dla niewielkich firm. Nie muszą one bowiem samodzielnie prowadzić ewidencji i windykacji swoich należności. Robi to firma faktoringowa. Dodatkowo może ona prowadzić księgi handlowe i rachunkowe, a nawet dokonywać okresowych badań kondycji finansowej dłużnika.

Obecnie podstawowe produkty oferowane przez faktorów to faktoring krajowy z regresem - finansowanie bez przejęcia ryzyka lub bez regresu - finansowanie połączone z przejęciem ryzyka. Istnieje też faktoring eksportowy oraz faktoring importowy (gwarancje zapłaty), a także faktoring dla transportu. .

O rosnącej i to nie tylko polskiej, ale i światowej popularności faktoringu świadczą dane. Branżowy Factors Chain International opublikował niedawno statystyki, które wskazują, iż rynek faktoringu na świecie odnotował 15 proc. wzrost w 2007 roku, czyli o 3 proc. większy niż miało to miejsce w 2006 r. Jak podkreślają analitycy wszystko wskazuje na to, iż faktoring będzie się nadal rozwijał się a jego dynamika rozwoju pozostanie kilkunastoprocentowa. Także Polski Związek Faktorów, zrzeszający dwanaście największych instytucji faktoringowych działających w Polsce, poinformował że obroty firm zrzeszonych w PZF wyniosły w pierwszym półroczu 2008 r. 16.1 miliardów złotych. Oznacza to wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2007 r. o 104 proc.

Więcej informacji na temat faktoringu na stronie http://bibby.tworzywa.biz/

Czytaj więcej: Faktoring 30 Finanse 67

brak
 

Wdrażanie rozwiązań poprawiających płynność finansową przedsiębiorstw: faktoring, zarządzanie należnościami, weryfikacja odbiorcy, przejęcie ryzyka

Polska