Statystyki pokazują, że warto sięgać po faktoring

Statystyki pokazują, że warto… Faktoring to coraz popularniejszy instrument finansowy, po który sięgają przedsiębiorstwa. Także te działające w branży tworzyw sztucznych. Pokazujemy na czym polega i jakie zalety może przynieść firmie, która go stosuje.

Główne założenie faktoringu to poprawa płynności finansowej firm oraz zabezpieczenie ich przed ryzykiem niewypłacalności klientów. Jeszcze kilkanaście lat temu był on traktowany jako jedna z alternatyw dla kredytu. Od pewnego czasu stał się jednak skutecznym rozwiązaniem dla firm oczekujących zapewnienia im finansowania lub przejęcia ryzyka wypłacalności odbiorcy.

Na czym polega istota umowy pomiędzy faktorem a jego klientem, czyli firmą ?

Faktor finansuje bieżącą działalność zgłaszającego się do niego przedsiębiorstwa. Faktoring to jednak zupełnie coś innego niż windykacja. Faktor nabywa bowiem jedynie nieprzeterminowane wierzytelności bieżące swego klienta. W ten sposób firma - klient faktora otrzymuje środki z wystawionej przez siebie faktury jeszcze przed upływem terminu płatności.

Dlaczego to takie ważne?

Często bywa tak, że przedsiębiorca wystawiwszy fakturę swemu kontrahentowi musi jeszcze przez pewien okres oczekiwać na pieniądze od swego biznesowego partnera. Jednakże zgodnie z obowiązującym prawem jego przychód został już zrealizowany. Tym samym jest więc zobowiązany np. do zapłaty podatków, a także uiszczenia wielu innych rozmaitych opłat. Na swoje pieniądze od kontrahenta musi jednak czekać.

Mając do zapłacenia bieżące zobowiązania, a jednocześnie czekając na pieniądze z faktury, przedsiębiorca ma dwa wyjścia. Albo będzie finansował swoje zobowiązania z własnych środków - często jednak zostały one przeznaczone na inne cele, np. inwestycje - albo zdecyduje się na współpracę z faktorem.

Jeśli wybierze drugą opcję wówczas szybko otrzyma pieniądze, które będzie mógł niezwłocznie wykorzystać. Faktury są bowiem na bieżąco przekazywane faktorowi, a najpóźniej następnego dnia następuje przelew pieniędzy od faktora do dostawcy. Faktor wypłaci mu do 90 proc. wartości niezapłaconych faktur. Firma otrzyma należne za sprzedaż pieniądze i problem niezapłaconych do tej pory faktur przestanie mieć dla niej znacznie. To faktor będzie oczekiwał na spłatę należności dotychczasowego partnera biznesowego swojego klienta.

Czytaj więcej:
Finanse 137

Reportaże

Forum