Styrolution i Braskem zawieszają brazylijski projekt ABS

Styrolution i Braskem zawieszają… Spółka Styrolution oraz brazylijski koncern Braskem ogłosiły w ubiegłym tygodniu zawieszenie wszelkich działań podjętych wcześniej w celu utworzenia spółki joint venture do budowy fabryki ABS w Brazylii. Wstrzymanie projektu, o które zabiegał Styrolution, spowodowane jest obecnymi niekorzystnymi zjawiskami rynkowymi oraz niepewnymi prognozami na przyszłość.

W październiku 2013 roku obie firmy podpisały wstępne porozumienie (MOU) dla zbadania możliwości utworzenia spółki joint venture w celu budowy i obsługi fabryki ABS w Brazylii. Planowane zakłady o mocach produkcyjnych 100 tys. ton rocznie miały produkować produkty styrenowe, ABS i SAN dla klientów z Brazylii i całej Ameryki Południowej. Jednak w międzyczasie rynek południowoamerykański - a zwłaszcza brazylijski - znacząco podupadł w stosunku do sytuacji z 2013 roku.

Jak podkreślają przedstawiciele obu spółek, możliwy jest powrót do realizacji projektu pod warunkiem poprawy sytuacji. Licząca ponad 200 mln mieszkańców Brazylia to w średnio- i długoterminowej perspektywie bardzo kuszący rynek dla obu graczy, którzy nie chcą przeoczyć odbicia w kluczowych obszarach dla kopolimerów styrenowych - w sektorze AGD i w motoryzacji.