Südpack stawia na zieloną energię elektryczną

Südpack stawia na zieloną…

W ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju, Grupa Südpack całkowicie przestawia się na ekologiczne dostawy energii elektrycznej dla swoich kluczowych zakładów produkcyjnych, administracyjnych i logistycznych. W zakładzie w Erolzheim w 2021 r. oddano do użytku nowy system fotowoltaiczny. Wszystkie pozostałe niemieckie zakłady, polski zakład w Kłobucku i holenderski zakład w Grootegast, do 2023 r. będą pozyskiwać energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. krok.

Jednym z najważniejszych celów zrównoważonego rozwoju firmy Südpack jest neutralność klimatyczna. Dlatego wszystkie opracowywane produkty, środki konstrukcyjne, inicjatywy i wspólne wysiłki mają na celu dalszą poprawę emisji dwutlenku węgla, aby wnieść istotny wkład w neutralność klimatyczną firmy.

Ważnym kamieniem milowym na tej ścieżce jest przejście na zieloną energię elektryczną. Zakłady produkcyjne w Niemczech, Polsce i Holandii będą zatem pozyskiwać energię elektryczną ze skandynawskiej elektrowni wodnej. Umożliwi to firmie Südpack znaczne zmniejszenie korporacyjnego śladu węglowego w Zakresie 2, który obejmuje emisje wynikające z wykorzystania zakupionej energii, na przykład energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej.

Przechodząc na energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, Südpack zaoszczędzi 100% emisji dwutlenku węgla dla energii elektrycznej w 2022 roku. - Liczba ta odpowiada w przybliżeniu 6950 lotom z Monachium do Sydney i z powrotem, lub rocznemu zużyciu ogrzewania i energii elektrycznej średniej wielkości niemieckiego miasta – powiedział Eric Bouts, dyrektor generalny Südpack.

Planowane jest również stopniowe przejście kolejnych zakładów na zrównoważone dostawy energii.

sudpack-klobuck
Südpack Kłobuck