Sukces recyklingu PET w Europie

Sukces recyklingu PET w Europie
Z danych opublikowanych przez Petcore Europe wynika, że w ubiegłym roku na terenie Unii Europejskiej przekazano do recyklingu ponad 60 miliardów butelek PET. Ten wynik czyni politereftalan etylenu najczęściej przetwarzanym ponownie tworzywem na terenie Europy.

- Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej w Europie, zużycie butelek PET rośnie dzięki wprowadzanym innowacjom oraz możliwości recyklingu tworzywa - skomentował przedstawione wyniki Roberto Bertaggia, przedstawiciel Petcore Europe. - Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, jesteśmy jako branża zachwyceni, że udało się w ubiegłym roku osiągnąć poziom zbiórki wynoszący ponad 52 proc. odpadów butelek z PET. Za wyjątkiem dwóch członków UE, wszystkie państwa wspólnoty zdołały osiągnąć poziom recyklingu PET powyżej dolnej granicy 22,5 proc., wyznaczonej dyrektywą unijną.

- Całkowita zbiórka butelek PET wyniosła w 2012 roku 1,68 mln ton, co oznacza wzrost o 5,6 proc. w porównaniu do roku poprzedniego - powiedział Casper van den Dungen z Plastics Recyclers Europe. - Pomogło to złagodzić problem nadmiernych mocy przerobowych recyklerów, których zakłady wykorzystywały już przeciętnie 80 proc. swoich możliwości. Wciąż najważniejszym odbiorcą rPET był rynek włókien, przy czym można było także zauważyć silny wzrost popytu ze strony producentów arkuszy czy butelek.