Sumitomo Rubber wykorzysta mniszek do produkcji opon

Sumitomo Rubber wykorzysta…
Spółka Sumitomo Rubber Industries rozpoczęła badania nad możliwościami wykorzystania mniszka kok-sagiz (Taraxacum kok-saghyz) jako nowego źródła kauczuku naturalnego. Z badań prowadzonych przez naukowców wynika, iż roślina ta może być alternatywą dla kauczukowca (Hevea brasiliensis), z którego tradycyjnie pozyskuje się surowiec. Poszukiwanie nowych źródeł kauczuku naturalnego to część działań firmy zmierzających do promowania idei zrównoważonego rozwoju, co jest szczególnie istotne w obliczu ciągłego wzrostu zapotrzebowania na opony. Prace nad wykorzystaniem jednego z gatunków mniszka spółka prowadzić będzie wraz z amerykańską firmą biotechnologiczną Kultevat.

Firma Sumitomo Rubber Industry już wcześniej prowadziła prace nad zapewnieniem możliwie ekologicznego sposobu produkcji opon, wprowadzając m.in. opony produkowane bez udziału surowców kopalnych czy też opony oszczędzające zużycie paliwa. Jednym z rozwiązań były zaprezentowane w 2013 roku w Japonii opony Enasave 100, wyprodukowane wyłącznie z surowców odnawialnych dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu biomasy. W międzyczasie spółka rozwijała technologię wytwarzania materiałów ze źródeł biopochodnych, wraz z ulepszaniem ich właściwości. Przykładem może być kauczuk UPNR (Ultra-Pure Natural Rubber, ultraczysty kauczuk naturalny), używany w oponach Enasave Next, które zostały sklasyfikowane jako AAA-a w zakresie oporów toczenia i właściwości poślizgowych - to najwyższa możliwa nota w japońskim systemie etykietowania opon.

Warto jednak zauważyć, iż 90 proc. kauczuku naturalnego produkuje się obecnie w Azji. Dla Sumitomo Rubber Group nie była to idealna sytuacja pod względem surowcowym z uwagi na ekspansję firmy na światowe rynki i ekologiczne problemy związane z transportowaniem surowca. Dlatego też, chcąc pogodzić dążenie do produkcji opon na całym świecie z ideą zrównoważonego rozwoju, spółka zaczęła badania nad potencjałem mniszka gumodajnego jako alternatywnego źródła kauczuku naturalnego. W odróżnieniu od kauczukowca, mniszek kok-sagiz może rosnąć w strefie umiarkowanej, co oznacza, że jego uprawa jest możliwa na całym świecie. Jest zatem wyjątkowo obiecującym źródłem surowca. Jak zauważają przedstawiciele Sumitomo Rubber, wykorzystanie na szerszą skalę biomateriałów mogłoby się przyczynić do wyeliminowania surowców petrochemicznych z produkcji opon.

W celu opracowanie najlepszego sposobu wykorzystania biosurowca spółka Sumitomo Rubber podjęła współpracę z firmą Kultevat, amerykańską firmą biotechnologiczną z siedzibą w St. Louis (Missouri). Kultevat zajmuje się opracowywaniem rozwiązań w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim zaś - produkcją kauczuku i cukrów dla branży biopaliw. Rozwijając technologię pozyskiwania kauczuku ze źródeł odnawialnych, firma przyczynia się do ograniczenia uzależnienia od zagranicznych dostaw surowca.

Pomysł na wykorzystanie mniszka kok-sagiz do produkcji kauczuku naturalnego nie jest nowy. W ramach finansowanego przez UE projektu EU-PEARLS naukowcy prowadzili analizę możliwości zbudowania europejskiego przemysłu produkcji kauczuku z wykorzystaniem gwajuli oraz właśnie mniszka kok-sagiz, w wyniku czego przygotowano biznesplan opisujący możliwości osiągnięcia komercyjnego sukcesu w tym alternatywnym łańcuchu produkcji kauczuku. Analizowano także możliwości zwiększenia wartości produktów poprzez wykorzystanie ekstraktów żywic z gwajuli oraz bioetanolu z mniszka kok-sagiz.