Suwary ogłosiły swoją strategię

Suwary ogłosiły swoją strategię
Firma Suwary ogłosiła swoją nową strategię rozwoju. Zakłada ona, że spółka dynamicznie zwiększy swoje moce produkcyjne oraz przeprowadzi w Polsce akwizycje jednego lub dwóch podmiotów z branży opakowań z tworzyw sztucznych, dzięki czemu poziom EBITDA czterokrotnie wzrośnie.

Z opublikowanej właśnie strategii rozwoju wynika, że Suwary zamierzają skupić się na działalności w atrakcyjnych segmentach opakowań dla branży motoryzacyjnej, budownictwa i przemysłu spożywczego oraz na dalszym rozwijaniu produkcji specjalnych opakowań z tworzyw sztucznych, szczególnie opakowań wielowarstwowych, dużych pojemników i zamknięć, które charakteryzują się wyższymi marżami.

Spółka będzie wykorzystywała w produkcji materiały pochodzące z recyclingu. Będzie ponadto rozwijała wysokomarżową produkcję butelek PET przeznaczonych dla przemysłu spożywczego - szczególnie mleczarskiego, do sprzedaży soków i napojów bez konserwantów, przypraw, piwa, produktów farmaceutycznych, chemii gospodarczej i artykułów kosmetycznych.

Jednym z kluczowych elementów realizacji strategii będzie budowa nowego zakładu w Ksawerowie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Przyjęty dokument przewiduje przede wszystkim, że równy postęp pomiędzy rozwojem organicznym i tym dokonywanym przez akwizycje.

Rozwój organiczny to zwłaszcza koncentracja na działalności w wysokomarżowych segmentach opakowań z tworzyw sztucznych. Mowa tu choćby o prowadzeniu produkcji opakowań w podstawowym zakresie butelek i kanistrów o pojemności 0,2-30 litrów łącznie z zakrętkami oraz wspomniane rozszerzanie produkcji opakowań specjalnych dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Z kolei główne punkty rozwoju poprzez akwizycje to dokonany już zakup firmy Kartpol Group, światowego producent opakowań dla silikonów i klejów dla budownictwa, co oznacza wejście w nowy segment rynku. Druga składowa rozwoju poprzez akwizycje to niedawny zakup aktywów produkcyjnych Unipet i zdynamizowanie produkcji opakowań z PET. W planach jest jeszcze przejęcie jednego lub dwóch podmiotów z branży opakowań z tworzyw sztucznych w okresie najbliższych trzech lat.

Dzięki tej strategii Suwary planują czterokrotny wzrost EBITDA, czyli zysku przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji, względem wartości osiągniętej w 2009 r. Pierwsze podwojenie EBITDA ma nastąpić do 2012 r., drugie do 2016 r.

Czytaj więcej: Inwestycje 716 Rynek 830