Suwary podsumowały 2010 r.

Suwary podsumowały 2010 r.
Suwary wypracowały w czwartym kwartale 2010 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Cały rok był jednak nie najlepszy.

Przychody podwoiły się wobec osiągniętych rok wcześniej i wyniosły w ostatnim kwartale ubiegłego roku 20 mln zł, a zysk operacyjny i zysk netto wzrosły trzykrotnie, osiągając wartość odpowiednio 1,5 mln zł i 1,04 mln zł. Pomimo tego roczne wyniki były słabe. Zdecydowały o tym wzrost cen surowców wykorzystywanych przy produkcji opakowań z tworzyw sztucznych oraz wzrost kursów walut. Dodatkowo widoczne były koszty restrukturyzacji spółki i jednorazowe koszty poniesione w związku z realizacją celów akwizycyjnych - Suwary przejęły firmę Kartpol.

W tej chwili firma planuje dynamicznie zwiększyć swoje moce produkcyjne oraz przeprowadzić w Polsce akwizycje jednego lub dwóch podmiotów z branży opakowań z tworzyw sztucznych.

W minionym roku w Grupie Suwary miały miejsce zdarzenia jednorazowe, które w istotny sposób miały wpływ na osiągnięte wyniki.

Dla przykładu Suwary otrzymały pozwolenie na rozpoczęcie działalności w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Tym samym zamierzają wybudować w Ksawerowie nową halę produkcyjno-magazynową. Pierwsze maszyny w nowej fabryce zostaną uruchomione w końcówce roku. Koszt inwestycji wyniesie 22,4 mln zł.

W nowym zakładzie Suwary planują rozszerzenie obecnej działalności prowadzonej w Pabianicach i zwiększenie istniejących mocy przerobowych oraz rozszerzenie asortymentu o opakowania PET.

Warto też dodać, że na początku grudnia 2010 r. Suwary otrzymały dotację blisko 1,4 mln zł na uruchomienie linii do produkcji opakowań trójwarstwowych o pojemności do 30 litrów. Całość inwestycji związanych z uruchomieniem produkcji tych opakowań wyniesie blisko 3,9 mln zł. Zgodnie z harmonogramem linia produkcyjna będzie uruchomiona w zakładzie w Pabianicach na początku trzeciego kwartału tego roku. Firma wybierze technologię o wysokim stopniu innowacyjności, zarówno produktu jak i zastosowanych rozwiązań, co umożliwi nie tylko zachowanie dotychczasowych właściwości tych opakowań, ale również wprowadzenie nowych, ciekawych kształtów oraz zaprojektowanie unikalnego, spersonalizowanego dla każdego klienta wzornictwa. Będzie to nowatorskie rozwiązanie na rynku polskim, ponieważ pojemniki o takich właściwościach nie są produkowane w naszym kraju.

„Jestem bardzo zadowolony z naszych wyników oraz dokonań w 2010 r. W czwartym kwartale widoczny już jest bardzo dynamiczny wzrost naszych wyników, jednak z uwagi na jednorazowe koszty, jakie ponieśliśmy w 2010 roku w związku z niekorzystnymi cenami surowców, restrukturyzacją Suwar, przenoszeniem produkcji oraz akwizycjami, wzrosty te w wynikach rocznych widoczne są w mniejszym stopniu. Jednocześnie na uwagę zasługuje ponad dwukrotny wzrost EBITDA w ostatnim kwartale 2010 roku, który uwidacznia rozpoczynający się trend wzrostowy – mówi Walter Kuskowski, prezes firmy. - W 2010 roku ponieśliśmy wszystkie koszty związane z reorganizacją Suwar, dokonanymi akwizycjami oraz z rozpoczętymi nowymi projektami. Wchodzimy więc bez obciążeń w 2011 rok i mam nadzieję, że będzie to kolejny rok dynamicznego wzrostu spółki.

Czytaj więcej: Sprzedaż 127 Rynek 828