Suwary pozyskały 6,76 mln zł

Suwary pozyskały 6,76 mln zł
Suwary zakończyły ofertę prywatną akcji. W jej ramach inwestorzy objęli wszystkie 419 550 akcji, które oferowane były po cenie emisyjnej 16,10 zł za jedną akcję.

Równolegle z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji przeprowadzony został proces podziału akcji (split) w proporcji 1:5. Inwestorzy objęli akcje przy założeniu, że split został dokonany. Cena akcji jaką zapłaciliby przed splitem wyniosłaby 80,50 zł za jedną akcję. Dzień splitu został określony na 26 kwietnia 2011 r.

Suwary pozyskały blisko 6,76 mln zł, które zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju, zgodnie z którą Spółka dynamicznie zwiększa swoje moce produkcyjne oraz planuje przeprowadzić w Polsce akwizycje jednego lub dwóch podmiotów z branży opakowań z tworzyw sztucznych.

Akcjonariat spółki Suwary poszerzył się o kilku nowych inwestorów instytucjonalnych, którzy w sumie będą posiadali blisko 10 proc. kapitału spółki. Największym udziałowcem Spółki pozostaje, poprzez podmioty zależne, obecny Prezes Suwary, Walter T. Kuskowski, posiadający blisko 60 proc. akcji (przed ofertą było to blisko 66 proc.).

- Bardzo nas cieszy sukces oferty, ponieważ oznacza to, że inwestorzy wierzą w naszą spółkę i dostrzegają jej potencjał rozwoju, szczególnie, że cena emisyjna zapłacona przez inwestorów zawierała niewielkie dyskonto w porównaniu z aktualną ceną rynkową akcji. Zebrane środki pozwolą nam na bardziej dynamiczną realizację strategii rozwoju, którą obecnie konsekwentnie wdrażamy. W grudniu 2010 r. Suwary otrzymały pozwolenie na rozpoczęcie działalności w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i już projektujemy halę produkcyjno-magazynową, w której produkcja zostanie uruchomiona na przełomie 2011/2012 roku. Pracujemy również nad rozbudową naszego portfela produktowego i innowacyjnymi produktami, na których wprowadzenie otrzymaliśmy już dotacje, w wysokości blisko 4,6 mln zł – ocenia Walter T. Kuskowski, prezes zarządu Suwary S. A.

Czytaj więcej: Giełda 131 Rynek 828