Światowe trendy na targach drinktec 2013

Światowe trendy na targach… Dla producentów maszyn i urządzeń do produkcji, napełniania oraz pakowania napojów oraz płynnych produktów spożywczych targi drinktec są najważniejszą światową imprezą branżową. W erze postępującej globalizacji i zmieniających się rynków producenci potrzebują międzynarodowej platformy, oferującej pełną orientację w branży, podejmującej panujące trendy i pokazującej rozwiązania. Wszystko to oferują trwające od 16 do 20 września targi drinktec 2013 w Monachium.

Rośnie globalny handel maszynami

Światowy popyt na maszyny produkcyjne i pakujące dla przemysłu napojów i produktów spożywczych rośnie stale od wielu lat. Wyjątek stanowił rok 2009 - rok kryzysu finansowego i ekonomicznego, w którym popyt znacznie spadł. Niezależnie od tego, światowy handel maszynami dla przemysłu napojów i produktów spożywczych wzrósł w okresie od 2002 do 2011 o 50 proc. - z 20 do 30 miliardów euro. Niemal żaden inny segment przemysłu maszynowego nie może pochwalić się tak dynamicznym rozwojem. Około jednej trzeciej światowego wolumenu handlu wynoszącego 30 mld euro - jak szacuje niemiecki Związek Producentów Maszyn VDMA - płynie do przemysłu napojów i płynnych produktów spożywczych.

Największymi eksporterami od wielu lat są Niemcy oraz Włochy, posiadające po 23 proc. udziału w handlu światowym w roku 2011. Za nimi plasują się USA, Holandia, Szwajcaria oraz Chiny, posiadające udział na poziomie 4 do 8 proc. W eksporcie maszyn dla przemysłu produktów spożywczych i napojów swój udział ma oprócz tego 40 krajów. Dla działających na międzynarodowym polu przedsiębiorstw targi drinktec są najlepszą platformą, aby zaprezentować się międzynarodowemu przemysłowi napojów. Tylko tam można zmierzyć się z konkurencją z innych krajów i tylko tam spotkać klientów z całego świata.

Rynki zbytu przesuwają się

Jeszcze przed kilkoma laty ok. 55-60 proc. światowego wolumenu handlu maszynami produkcyjnymi i pakującymi dla przemysłu napojów i produktów spożywczych było dostarczane do państw w Europie. W 2011 było to już tylko 43 proc. Obecnie to Azja stała się po Europie drugim co do wielkości rynkiem zbytu z udziałem wynoszącym 22 proc. (2011). Coraz większe znaczenie zyskują także regiony Ameryki Łacińskiej oraz Afryki i Bliskiego Wschodu. Oznacza to, że rynki zbytu przesunęły się, a VDMA spodziewa się w najbliższych latach dalszych zmian - silne impulsy wzrostowe pochodzą coraz częściej z krajów szybko rozwijających się, których gospodarki narodowe rosną, a przemysł znajduje się w fazie budowy i modernizacji. Działalność inwestycyjna na tradycyjnych rynkach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej pozostaje na stabilnym wysokim poziomie.

Czytaj więcej:
Maszyny 595

Reportaże

Forum