Światowe trendy na targach drinktec 2013

Azja, Ameryka Łacińska oraz Afryka i Bliski Wschód dzielą między sobą obecnie ponad 44 proc. popytu na maszyny oraz 50 proc. światowego spożycia napojów.
Analogicznie do globalnego rozwoju popytu na środki trwałe na targach 2013 można spodziewać się jeszcze większej międzynarodowości oraz wielu odwiedzających z dynamicznie rosnących rynków, jak np. z Chin, Brazylii, Meksyku, Indii, Korei Południowej, Indonezji, Iranu oraz Arabii Saudyjskiej.

Trzy największe trendy definiują rynki

Dla odwiedzających i wystawców targów drinktec decydującą rolę odgrywają innowacje, które są konieczne, aby sprostać konkurencji na rynku krajowym i międzynarodowym. Na targach drinktec obecne są zarówno trendy, pomysły na produkty, jak i umiejętność dostarczania rozwiązań. Zarówno producenci napojów, jak i przemysł zaopatrujący czy usługodawcy - pomimo wszelkich różnic w poszczególnych zakresach - posiadają wspólne priorytety swoich działań: zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo oraz elastyczność.

Zrównoważony rozwój oraz efektywność surowców

Temat zrównoważonego rozwoju już od dawna nie jest tylko hasłem. Zmiany klimatyczne, rosnące zapotrzebowanie na energię oraz ograniczone zasoby naturalne są głównymi wyzwaniami naszych czasów. I to nie tylko z powodu kosztów: konsument coraz częściej uwzględnia w swoich decyzjach dotyczących dokonywanych zakupów kryteria zrównoważonego rozwoju. Dlatego odpowiedzialne zarządzanie zasobami staje się dla przedsiębiorstw coraz większą zaletą wobec konkurencji.

Przemysł poddostawców oferuje odpowiednie rozwiązania, co potwierdza fakt, iż we wszystkich dziedzinach technologii napojów widoczny był w ostatnich latach znaczny postęp w zakresie zużycia zasobów naturalnych. Ograniczenie zużycia wody w produkcji napojów, wykorzystanie ciepła technologicznego oraz prowadzenie wody w systemie obiegowym przyczyniają się do pozytywnego bilansu energetycznego. Stosowanie wydajnych komponentów prowadzi w znacznym stopniu do optymalizacji zużycia energii przez maszyny i linie produkcyjne oraz może prowadzić do obniżenia o 30 proc. zużycia energii w przypadku linii napełniających do napojów.

Na rynku nadal najbardziej popularne są opakowania PET: w 2011 już 40 proc. wszystkich napojów pakowano w ten sposób, a odsetek ten wciąż rośnie. Niewielka waga opakowania nie tylko zwiększa zyski producentów napojów - za opakowaniami PET przemawiają ekologiczne względy, ponieważ podczas transportu butelek PET zużywa się znacznie mniej paliwa. Targi drinktec oferują wiele pomysłów i rozwiązań wykorzystania energii i zasobów zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.