Światowe trendy na targach drinktec 2013

Bezpieczeństwo i jakość

W przemyśle napojów i artykułów spożywczych naczelną zasadą jest produkowanie wyrobów w sposób bezpieczny i higieniczny, aby nie zagrażać zdrowiu konsumentów. Jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa produktu jest projektowanie maszyn i linii produkcyjnych zgodnie z zasadami higieny. Każdy podzespół linii produkcyjnej musi być skonstruowany w taki sposób, aby nie mogły osadzać się w nim resztki produktu, brud oraz mikroorganizmy, a elementy te muszą być łatwe w myciu.

Dodatkowe bezpieczeństwo zapewniają czynności kontrolne i inspekcyjne podczas całego procesu produkcyjnego i pakowania. Powinna być także zapewniona identyfikowalność, polegająca na zapisywaniu danych z urządzeń sterujących oraz gromadzeniu danych eksploatacyjnych. Dzięki temu można śledzić bardzo dokładnie każdy proces, co zwiększa bezpieczeństwo konsumentów.

Różnorodność i elastyczność

Różnicom między ludźmi odpowiadają różne przyzwyczajenia i upodobania w zakresie napojów i artykułów spożywczych. Różnorodność produktów jest ogromna, co jednocześnie sprawia, że cykl życia produktu jest często bardzo krótki. Dla przedsiębiorstw z branży napojów zdolność do innowacyjności oraz szybkość reagowania na zmieniające się trendy konsumpcyjne jest decydująca, jeśli chcą sprostać konkurencji. Dotyczy to nie tylko receptur, ale także form i wielkości opakowań.
W zakresie technologii oznacza to, że musi ona szybko reagować i posiadać zdolność do dopasowywania się. Jeśli stosowane będą nowe składniki, to zachodzi potrzeba dopasowania procesu produkcji. I tak np. może okazać się niezbędne zastosowanie innych temperatur lub innego sposobu dozowania. W przypadku tworzenia nowych produktów ważne jest szybkie przestawienie produkcji. Automatyczne zarządzanie recepturami zapewnia wysoce zautomatyzowane procesy oraz wydajne sterowanie produkcją. Umiejętność dostosowywania się jest konieczna, zwłaszcza w przypadku opakowań, aby móc uwzględnić zapotrzebowanie rynku na różnorodność opakowań.

Rozwój rynku napojów na świecie: tendencje, trendy i wyzwania

Globalny przemysł produkcji napojów jest bardzo dynamicznym rynkiem wzrostowym. W roku 2011 wydatki na napoje osiągnęły wartość 803 mld euro. Według danych Instytutu Badania Rynku Euromonitor wydatki te będą rosły w najbliższych 5 latach co roku o kolejne 10 proc. Uwzględniając tylko przyczyny demograficzne: ludności świata wciąż przybywa, jednocześnie dynamicznie rozwijają się gospodarki narodowe - zwłaszcza w krajach szybko rozwijających się. Dochód rośnie, a tym samym wzrastają wydatki na konsumpcję. Do tego dochodzi dotychczas niezaspokojony popyt w wielu krajach, w których spożycie na głowę jest średnio o 50 proc. mniejsze niż konsumpcja na rynkach tradycyjnych. Oznacza to, że wartość oraz wolumen handlu w przypadku napojów nadal rosną - z różnymi wskaźnikami wzrostu w poszczególnych regionach i sektorach.