Synthos dzieli zyski za 2013 rok

Synthos dzieli zyski za 2013 rok
Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki uchwaliło w czwartek wypłatę dywidendy w wysokości 410,2 mln zł. W przeliczeniu na jedną akcję dywidenda wyniesie 0,31 zł. Pozostałą część zysku, który w ubiegłym roku wyniósł 469,4 mln zł, Synthos chce przeznaczyć na kapitał zapasowy. Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 25 kwietnia, zaś dzień wypłaty - na 5 maja br.

Dywidenda jest niższa niż w roku poprzednim, kiedy na jej wypłatę przeznaczono 660 mln zł, co dało 50 gr na jedną akcję.

Podczas posiedzenia ZWZ spółki udzieliło absolutorium zarządowi spółki oraz powołało w skład rady nadzorczej spółki VIII kadencji Jarosława Grodzkiego, Krzysztofa Kwapisza, Grzegorza Mirońskiego, Roberta Oskarda oraz Mariusza Waniołkę.