System depozytowy: wciąż wiele pytań bez odpowiedzi

Niestety wciąż ogromna liczba mieszkańców Polski źle prowadzi zbiórkę selektywną; zbyt wiele odpadów opakowaniowych trafia do odpadów zmieszanych lub też do worków przeznaczonych na zbiórkę selektywną wrzucane są odpady, które nie powinny się tam znaleźć. W efekcie bywa tak, że w żółtym worku jest ok. 35% odpadów opakowaniowych nadających się do efektywnego recyklingu materiałowego, z którego będzie regranulat dobrej jakości. Znając te powiązania (dobry projekt opakowania i dobra selektywna zbiórka to dobrej jakości regranulaty i na końcu dobrej jakości produkty z recyklingu), już 5 lat temu rozpoczęliśmy działania związane z doradztwem w zakresie ekoprojektowania opakowań. Naszą motywacją są także ambitne cele recyklingu do osiągnięcia we wszystkich grupach materiałowych, ustalone przez Unię do roku 2030. Tworzywa sztuczne są najbardziej różnorodną grupą w opakowalnictwie, ale są też niezwykle pożądane przez przetwórców. Dla recyklera wysokiej jakości regranulaty to również mniej reklamacji, a dla producenta nowych wyrobów to wyższa jakość i bezpieczeństwo; w tym także nas, konsumentów. Oczywiście nie koncentrujemy się jedynie na tworzywie sztucznym. Działamy też w obszarze szkła, papieru i tektury, czy metali. Tam również skupiamy się na zbiórce i przygotowaniu do recyklingu.

Edukacja mieszkańców w zakresie segregacji jest zatem, jak widać, niezwykle istotna. Ale zajmujemy się również dokształcaniem samych przedsiębiorców. Staramy się przekazywać im wiedzę odnośnie do tego, które opakowania do recyklingu się nadają, które są trudne, a których nie da się poddać odzyskowi. Poświęcamy na to dużo czasu i ponosimy dosyć wysokie koszty. Jednak wspomniane działania, co wiemy od naszych kontrahentów, mają głęboki sens, ponieważ ta wiedza jest kluczowa do wdrażania strategii gospodarki o obiegu zamkniętym w firmach, realizacji celów środowiskowych, ale także oczekiwań społecznych. Równie ważna jest edukacja urzędników w samorządach. Jak zbudować efektywny system zbiórki selektywnej? Jakie powinno być zagęszczenie pojemników? To są programy, które dzisiaj rozpoczynamy, natomiast mamy już ciekawe doświadczenia w tym zakresie.

Prowadzimy też usługi doradcze dla naszych klientów, udzielamy licencji na znak towarowy Zielony Punkt. Jest to międzynarodowy znak mówiący o tym, że przedsiębiorca wnosi wkład finansowy w budowanie systemu zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych. To nie jest znak, który jest wymagany na terenie Polski, niemniej jednak wielu przedsiębiorców stosuje go wzorem innych krajów Unii Europejskiej.

Czy może pan podać przykłady akcji edukacyjnych organizowanych przez Rekopol?

Od 2007 r. prowadzimy kampanię „Dzień bez śmiecenia”. Jest to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”, przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i organizowanego w Polsce przez naszą firmę. Celem jest propagowanie prawidłowych zasad segregowania odpadów, promowanie proekologicznych postaw i ochrony środowiska. W ramach projektu edukujemy, przygotowujemy szereg pomocnych materiałów edukacyjnych, realizujemy wydarzenia zarówno w terenie jak i online, organizujemy konkursy i wydarzenia edukacyjne w całej Polsce. Nie produkujemy tysięcy plakatów, ulotek, insertów i wlepek. Podstawowym materiałem edukacyjnym każdej edycji działań jest kartka elektroniczna, która po kliknięciu przekierowuje na stronę internetową kampanii.
Od 2 lat po kraju jeździ nasza śmieciarka Miecia. Miecia nie jest jednak zwykłą śmieciarką – w jej wnętrzu zamiast odpadów znajduje się interaktywna wystawa, pokazująca drogę butelki PET od wrzucenia jej do żółtego kosza, aż do powstania nowych produktów. Odwiedzający mogą nie tylko zobaczyć, ale także poczuć i dotknąć tworzywo powstałe w wyniku recyklingu butelek PET. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych jest zamontowana na górze śmieciarki zjeżdżalnia oraz gry zręcznościowe. Na wejściu zawieszona jest zgniatarka – każdy chętny ma możliwość zgniecenia butelki, wyrzucenia jej do żółtego kosza i rozpoczęcia w ten sposób drogi butelki PET, której dalszy etap obserwować może w śmieciarce.

Wspieramy również działania realizowane w gminach przez naszych partnerów w ramach projektu Kultura Segregacji (np. realizację ścieżek edukacyjnych, konkursy w szkołach, warsztaty dla najmłodszych), a także kampanie promujące selektywną zbiórkę odpadów oraz zachowania proekologiczne organizowane przez naszych klientów, NGO-sy i stowarzyszenia (m.in. Warszawskie Dni Recyklingu, Sprzątanie Świata, Zgrani z naturą oraz Kultura to Natura). Tych akcji jest naprawdę mnóstwo; kiedyś policzyliśmy, że co trzeci dzień albo coś organizujemy, albo jesteśmy partnerem jakiegoś wydarzenia, dlatego zachęcam do odwiedzania naszych mediów społecznościowych czy strony - tam znajdziecie państwo wszystkie informacje.

Rozmawiał: Jacek Leszczyński

Akcje edukacyjne Rekopol:

https://dzienbezsmiecenia.pl/
https://dzialajzimpetem.pl/poznaj-miecie/
http://www.miecia.pl/